vælg et emne
... eller vælg et emne

Medicin og attester  > Skibskister og medicinkister

Rekvirering af medicinkister til skibe

Det kræves af et hvert skib, som sejler i erhvervsmæssig sammenhæng og med professionel besætning i Grønlandske farvande, at det medfører en medicinkiste, svarende til dets størrelse og besætning.

Hvilken medicinkiste der skal være på skibet, er afhængig af skibets registrering. Kontakt derfor søfartsstyrelsen ved tvivl.

Rekvirering af medicinkister A, B og C kan ske fra Landsapoteket i Nuuk, Regionssygehuset i Sisimut og Regionssygehuset i Aasiaat. I alle andre byer kan medicinkiste C rekvireres.