vælg et emne
... eller vælg et emne

Yngre Lægers Videreuddannelse

Visionen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen fokuserer på at være et ansvarligt og udviklende sundhedsvæsen. Uddannelse og kompetenceudvikling af læger er blandt andet en vigtig forudsætning herfor, så faglighed og kvalitet i sundhedsvæsenets generelle opgaveløsning styrkes.

Gennem et tæt samarbejde mellem Rådet for Lægers Uddannelse i Grønland (RLU) og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelsesråd i Region Syddanmark sikres Det Grønlandske Sundhedsvæsen at efterleve de krav, der stilles til den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelsen i Danmark. Ophold for medicinstuderende varetages og kvalitetssikres gennem faste samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet og studenterorganisationen IMCC.

Råd for Lægers Uddannelse i Grønland (RLU)
RLU er formelt associeret til Videreuddannelsesregion Syddanmark. Medlemmerne i rådet er cheflægen (formanden), alle uddannelsesansvarlige læger, to yngre læger, speciallægen med ansvar for obligatoriske kurser for uddannelsessøgende læger, en regionslæge med forankringen udenfor Nuuk, en medarbejder fra HR- og personaleadministrationen samt en sekretær. 

Planlægning og godkendelse af forløb                                                                                                 
Planlægningen af uddannelserne i Grønland sker i regi af RLU, mens godkendelse af uddannelsesforløbene i Grønland sker gennem Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark, hvor også oprettelsen af uddannelsesforløbene i den elektroniske logbog sker.
Videreuddannelsesforløb i Grønland godkendes således på lige fod og under samme vilkår, som videreuddannelsesforløb i Danmark.

 

Ansøgning om uddannelsesforløb
Uddannelsesstillingerne opslås løbende, men det er også muligt at sende uopfordrede ansøgninger til personaleafdelingen i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på personale@peqqik.gl. Her kan man også få svar på diverse praktiske spørgsmål.

   


 

For faglige spørgsmål omkring lægers videreuddannelse i Grønland kan disse rettes til en af nedenstående:

• Sundhedsledelsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for det Almen Medicinske forløb regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Gert Mulvad (gm@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for de obligatoriske kurser ledende regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Jesper Olesen (jeol@peqqik.gl)

 

Oversigt over den lægelige videreuddannelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen findes her