vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem > Direkte patient- og beboerrelaterede støttefunktioner

Der er flere opgaver i forbindelse med samarbejdet med patienterne. Der er et løbende samarbejde og et større koordineringsarbejde med personalet fra alle hospitaler i Region Hovedstaden, grønlandskoordinatoren og de grønlandske sygehuse. Dette sker med henblik på at skabe så effektive og sammenhængende patientforløb som muligt. Personalet kan også være behjælpelig med at etablere kontakt til en praktiserende læge, hvis der opstår andre lidelser end den patienten er henvist for.

Gruppen er organiseret og opdelt i to teams der varetager forskellige opgaver, disse er:

Sundhedsfaglige team

Dette team varetager alle sundhedsfaglige opgaver, herunder

 • sårskift
 • medicinhåndtering
 • ·vejledning og information
 • bestilling af varer
 • modtagelse og hjemsendelse af patienter
 • koordinere med lokal hjemby hvis det er nødvendigt
 • løbende og vedvarende dokumentation i sundhedsportalen Cosmic

Det er centralt for funktionen at man er ude hos patienterne og hele tiden sikrer, at de er informeret om behandlingsforløbet i Danmark.

Socialfaglige team

De varetager mange af dagens planlagte koordinerende opgaver som

 • udarbejde kørselslister
  • sikrer tæt og løbende dialog med chaufføren
 • modtager alle telefonopkald udefra
 • modtager oplysninger i forhold til hospitalstider og ajourfører sundhedsportalen Cosmic og kørselslisten
 • kontinuerlig opdatering i Cosmic
 • ansvarlig for at besvare og viderestille plejens mail
 • modtage oplysninger på patienter der udskrives fra hospitaler
 • ·værelsesplanlægning og koordination
 • scanne dokumenter fra hospitalerne ind i Cosmic m.m.
 • hjælp til at være i Danmark
 • fælles ture
 • samtaler og introduktion til huset og Danmark m.m.

Teamet kan også være behjælpelig hvis beboerne har behov for at komme i banken, komme til parykmager m.m.

Viser artikel 1 til 3