vælg et emne
... eller vælg et emne

Uddelingerne til sundhedsforskning fra Sundhedspuljen

Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen har i dag godkendt uddelingerne til sundhedsforskning fra Sundhedspuljen under Departementet for Sundhed og Nordisk Samarbejde.

”Jeg er glad for den store interesse for sundhedsforskning og den store bredde projekterne udviser”, siger Doris Jakobsen og fortsætter ”Og så er det dejligt at mange ansøgninger er fra lokale forskere. Det lover godt for den udvikling af sundhedsvæsenet, jeg selv ønsker at stå som Naalakkersuisoq for Sundhed”.

Uddelingerne gik til:

Læge Carl Frederik Brandt Simony til et projekt om betændelse i hjertemusklen (purulent perikarditis). En lidelse med en høj dødelighed. Projektet blev støttet med 8.978 kr. til publikation af en forskningsartikel.

Læge Nadja Albertsen til et projekt om syfilis i Grønland i den sidste 5 års periode. Projektet blev støttet med 13.930 kr. til sammenskrivning af en artikel og udgifter til publicering.

Sociolog, PhD Christina Viskum Lytken Larsen støtte til dækning af udgifter i forbindelse   med fremlæggelse af forskningsresultater på konference The 16th International Congress on Circumpolar Health – Focus on Future Health and Wellbeing, i Oulu i Finland i 2015. Ansøgningen blev støttet med 8.500 kr.

Læge Louise Holm Schæbel til undersøgelse af mekanismer bag kostændringers betydning for udvikling af hjertekarsygdom. Projektet er støttet med 30.000 kr. til start af projektet.

Cand. Scient Nina O. Nielsen til undersøgelse af sammenhængen mellem vitamin D status og udviklingen af sukkersyge i Grønland. Projektet er støttet med 50.000 kr. til løn og til løn i forbindelse med sammenskrivning af en artikel.

Herudover blev givet 40.000 kr. til afholdelse af en Sundhedsforskningsuge i oktober 2015 i Nuuk. Støtten er givet til rejsetilskud til undervisere og PhD studerende.

 

Kontaktperson:

Lægefaglig konsulent Birgit Niclasen, Departementet for Sundhed og Nordisk Samarbejde, telefon: 346607, e-mail: bivn@nanoq.gl