vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem

Det grønlandske Patienthjem er en døgnbemandet institution under Styrelsen for Sundhed, hvis primære opgave er at fungere som et hjem for visiterede patienter og pårørende fra Grønland. Dette gælder både før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulante undersøgelser i Danmark. Vi ønsker at beboerne oplever patienthjemmet professionelt og ordentligt og vi arbejder hele tiden på at forbedre og effektivisere vore tilbud. Vi har ikke muligheder for at opfylde alle forventninger og gør derfor meget for at have en løbende forventningsafstemning sammen med patienter og pårørende. Alle har som udgangspunkt et selvstændigt ansvar for at følge op på egne forhold.

Disse sider er udarbejdet som information og rettesnor, som personale, patienter og pårørende kan benytte. Indholdet er dynamisk hvor ledelsen til enhver tid kan korrigere og rette, alt efter hvordan rammen ændrer sig.

Organisering

Ledelsen består af Leder for Det grønlandske Patienthjem, Birtha Bianco og serviceleder, Tanja Angersbach Kluck.  Der er ca. 49 medarbejdere, hertil et antal timelønnede.

Viser artikel 1 til 5