vælg et emne
... eller vælg et emne

Patientinformation > Patientvejledning

Patientvejledningen er til for dig, så du som patient eller pårørende lettere opnår den information og hjælp, som du søger.

Hvem kan henvende sig?
• Anonymt for information (navn og cpr. nr. ikke nødvendigt)
• Konkret vedr. en sag (navn og cpr. nr. nødvendigt)
 
Hvad kan man få hjælp til?
• Generel information
• Dialogen mellem patient og sundhedsvæsen
• Information om behandlingsmuligheder
• Vejledning om patientrettigheder
• Vejledning om klage- og
erstatningsmuligheder
• Vejledning om muligheder og
begrænsninger i sundhedsvæsenet
• Vejledning om, hvordan der opnås fuldmagt og søges om aktindsigt
• Vejledning om patienttransport- og rejser, samt regler for ledsagelse
• Vejledning om den korrekte kontakt med sundhedsvæsenet
 
Hvordan kan man komme i kontakt med patientvejledningen?
• Patientvejledningen kan kontaktes telefonisk og på mail.
 
 
Kontakt
Siunnersorti@peqqik.gl
Tlf. 344050