vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem > Kørsel

Der er indgået en aftale med et busselskab om kørsel til og fra hospitaler i forbindelse med indlæggelse eller ambulante undersøgelser samt til Kastrup lufthavn ved afrejse. Køreplanen er tilgængelig ved receptionen og på opslagstavlen. Den daglige plan over hvilke patienter der skal transporteres med bussen, kan ligeledes findes på opslagstavlen.

 Vi ønsker alle tager ansvar og opfordrer til, at man møder op til bussen senest 5 minutter før afgang, da bussen kører til tiden. Hvis man gentagne gange kommer for sent, bliver det patientens eget ansvar at komme ud til det pågældende hospital. I andre tilfælde hvor der ikke er plads i bussen, kan der køres med taxa. Bestilling af taxa sker ved at henvende sig til personalet.

Vi opfordrer også til at benytte de offentlige transportmidler og alternativt benytte en cykel eller gå, hvor der er kort afstand til for eksempel Rigshospitalet.