vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem > Afrejse

Vi appellerer til alle patienter og pårørende at de inden afrejse foretager en grundig oprydning af værelset eller lejligheden. Der ligger sorte sække i klædeskabene som bedes anvendt til madrester, affald og lign. Hvis der mangler sække bedes man rette henvendelse til personalet.

Det er muligt at få opbevaret personlige ejendele i et kuffertrum under indlæggelse eller ved midlertidig hjemrejse. Efter 3 måneder vil ejendelene blive fjernet, da der er begrænset plads. Der skal være tydelig angivelse af navn, indlæggelsesdato- og sted og en returdato.

Hjemrejse mellem behandlinger

Det er muligt for patienten at komme til Grønland mellem sine behandlinger. Dog skal det være lægefagligt forsvarligt og hvis det er det grønlandske sundhedsvæsen der betaler billetten, er det en beslutning der tages i samråd med personalet. Beslutningen tages på baggrund af transportmulighederne, destinationen, økonomien og ikke mindst almentilstanden. Drøft altid mulighederne med personalet inden der bestilles billet. Det er kun lederen af Det grønlandske Patienthjem samt afdelingssygeplejersken der tager denne beslutning.

Afrejse til Grønland

Rejseadministrationen i Det grønlandske Patienthjem bestiller hjemrejsen med den først mulige flyforbindelse, når patienten er færdig med behandlingen i Danmark og er meldt rejseklar. Patienthjemmet giver besked til hjemsygehuset når datoen er fastlagt, så de er orienteret om at patienten kommer tilbage. En eventuel plan for det videre forløb bliver også sendt. Der vil være en bus der bringer hjemrejsende til lufthavnen. Det er muligt at bestille hjemrejsen til et senere tidspunkt, hvis man ikke ønsker at rejse hjem til Grønland efter endt behandling og i stedet ønsker at besøge familie eller andre. Det er ikke muligt at købe en billet til en anden afrejse dato, hvis der allerede er bestilt en billet efter endt behandling og denne ikke kan ændres. Princippet er at, ophold med kost og logi er patientens eget ansvar og sker for egen regning, fra den dag hvor en hjemrejse er mulig.