vælg et emne
... eller vælg et emne

Information om Sundhedsvæsenets services i Danmark og forberedelser i forb. med Coronavirus.

13-03-2020

Som følge af situationen i Danmark og den landsdækkende strategi mod COVID-19 indstilles behandlingen af elektive patienter i Danmark, som er patienter til planlagte ikke-akutte undersøgelser og behandlinger i Danmark, foreløbig indtil 31. marts 2020.

Det betyder, at:

  • patienter som allerede er indkaldt til behandling i Danmark vil blive kontaktet ang. ændring af deres tid.
  • Det grønlandske Patienthjem ikke tilbyder overnatning til nye pårørende.
  • pårørende som på baggrund af en lægebestemt ledsagelse følger deres familie under deres forløb i Danmark fortsat kan overnatte på Det Grønlandske Patienthjem.
  • pårørende som allerede bor på patienthjemmet på baggrund af en ikke-lægebestemt ledsagelse kan som udgangspunkt fortsat  fortsætte deres ophold med deres pårørende, men opfordres til at overveje hjemrejse hvis muligt.

Det grønlandske Patienthjem i København følger desuden de danske retningslinjer på området og har derfor indstillet alle besøg. Derudover har man opjusteret i forhold rengøring på fællesarealer, informeret patienter og pårørende om hygiejne og hensyntagen til medbeboer samt forbeholdt spisestuen patienterne. Dette for at beskytte patienterne mest muligt.

Sådan forbereder Sundhedsvæsenet sig på COVID-19
Sundhedsvæsenet samarbejder i øjeblikket med landets øvrige myndigheder om at bremse og begrænse spredningen af COVID-19-virusset, så sygehuse, sundhedscentre og afdelinger kan følge med og tage sig af de borgere, som evt. skulle blive syge af virussen.

Sundhedsvæsenet forbereder sig på COVID-19 ved at:

  • Sørge for, at alle enhederne har det rette udstyr og information til at kunne håndtere en evt. smittet eller mulig smittet.
  • Indkøbe udstyr og materialer til håndtering af COVID-19. Man er opmærksom på evt. leveranceproblemer, hvorfor der sørges for indkøb til alternative løsninger. I den forbindelse oplyses det,at Sundhedsvæsenet ikke udleverer masker, desinficerende sprit eller gel til brug udenfor sine lokationer.
  • Alle infektionshygiejniske retningslinjer følges, som under normale omstændigheder. Det Grønlandske Patienthjem i København følger de danske retningslinjer på området og har derfor indstillet alle

Ved mistanke om COVID-19
Hvis du som borger får mistanke om, at du er smittet med COVID-19, er det vigtigt, at du kontakter din nærmeste sundhedsenhed telefonisk. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op på sygehuset eller sundhedscentret, da du kan smitte andre. I telefonen vil det sundhedsfaglige personale bede om følgende oplysninger som: Dit seneste rejsemål, om du har været i særlig smitterisiko, hvor lang tid nu har haft symptomer og din temperatur.

Situationen vurderes kontinuerligt
Sundhedsvæsenet vurderer situationen kontinuerligt ud fra anbefalingerne udstukket af epidemikommissionen. Der arbejdes løbende med at sikre kapaciteten i Sundhedsvæsenet.
Prioriteringen er den samme som andre landes indledende strategi har været dvs. at inddæmme smitten og lade kurven flade ud, så Sundhedsvæsenets afdelinger og enheder ikke bliver overbelastet, når virussen kommer Grønland.

Information om COVID-19
Informationer om COVID-19 opdateres løbende på Landslægens hjemmeside. Sundhedsvæsenet opfordrer borgere til at holde sig opdateret der - nun.gl.
For generelle spørgsmål om COVID-19 henvises desuden til den nyoprettede hotline: 801100.
Sundhedsledelsen beklager det besvær som ændringerne i servicen må give vores patienter og håber på forståelse i denne særlige situation.