vælg et emne
... eller vælg et emne

Ny grønlandsk specialeuddannelse i intensiv sygepleje

21-09-2017

Ny uddannelse i intensiv sygepleje skal øge antallet af dobbeltsprogede intensiv sygeplejersker i sundhedsvæsnet og styrke kvaliteten af patientforløbene
Sundhedsvæsenet har i samarbejde med Ilisimatusarfik oprettet en ny uddannelse, som skal dæmme op for manglen på intensivsygeplejersker og løfte kvaliteten af behandlingen af de kritisk syge patienter i landet.

- Vi har nu en uddannelse, som lægger sig op af de danske standarter og cirkulærer indenfor Intensiv
uddannelsen og som samtidig er forankret i Grønland og tager udgangspunkt i grønlandske forhold, fortæller chefsygeplejerske Ella Skifte.
Uddannelsen varer to år og er tilknyttet Ilisimatusarfik. Den studerende starter uddannelsen med et introduktionsforløb i Grønland. Derefter følger et teori - og praktikforløb i Danmark, hvor den studerende er tilknyttet et dansk hospital. Til slut afsluttes uddannelsen i Grønland og den studerende får sit bevis, som udstedes af Ilisimatusarfik.
Allerede én studerende er påbegyndt uddannelsen. Tanja Andreasen, som har været tilknyttet Akutafdelingen på Dronning Ingrids Hospital siden efteråret 2016 og startede på uddannelsen den 1. juli, er allerede godt i gang med sit introduktionsforløb.

Uddannelsen
Den nye uddannelse, som har været under udvikling de sidste tre år, skaber også glæde hos Akutafdelingen på
Dronning Ingrids Hospital, som har været blandt initiativtagerne til uddannelsen.
- Det er helt fantastisk for sundhedsvæsnet, siger ledende oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig. Vi har i sundhedsvæsenet behov for ca. 45-50 grønlandske specialuddannede sygeplejersker indenfor intensiv,
anæstesi og operationssygeplejen, så denne uddannelse bliver et stort løft for intensiv sygeplejen Grønland, siger han.

Også anæstesi og operationssygepleje
Ligeledes er en specialuddannelse til anæstesi på trapperne, der forventes godkendt i efteråret 2017 og første kursist ansættes med henblik på uddannelsesstart 1. januar 2018. Uddannelsen til operationssygeplejerske er også i
støbeskeen til at blive anerkendt som en specialuddannelse.
- Motivationen bag det store stykke arbejde har været at få uddannet dobbeltsprogede sygeplejersker for dermed at kunne yde den bedste service til borgerne, udtaler Jens Jørgen Lemvig.

Grønlandsk forankret
Uddannelsen starter og afsluttes i på Ilisimatusarfik, hvilket ifølge institutleder Suzanne Møller er afgørende for at
uddannelserne kommer til gavn for samfundet.
- De afsluttende opgaver på uddannelserne udarbejder de studerende her i landet i samarbejde med den
afdeling, som de er tilknyttet om fagrelevante områder som både er i den studerende og Sundhedsvæsenets interesse. På den måde kommer materialet og den viden der kommer ud af opgaverne til gavn for hele
samfundet, slutter hun.

For yderligere oplysninger kontakt

For yderligere information vedr. denne pressemeddelelse kontakt da chefsygeplejerske Ella Skifte: ella@peqqik.gl