vælg et emne
... eller vælg et emne

Rådgivning og hjælp  > Rusmidler og spil - guide til virksomheder

Allorfik - Videnscenter om afhængighed udgiver en guide til virksomheder og institutioner, der vil udforme eller revidere deres rusmiddel- og spilpolitik.

-“Virksomheder og institutioner påtager sig i stigende grad et samfundsansvar, og fra Allorfiks side vil vi gerne støtte op omkring arbejdet med at lave en politik for rusmidler og spil på arbejdspladsen,” siger leder af Allorfik Birgit Niclasen og fortsætter:

-“Det er vigtigt, at alle virksomheder, store som små tager stilling til deres rusmiddel- og spilpolitik. Vi ved, at når medarbejderne har problemer med rusmidler og spil, så belaster det arbejdspladsen. Derfor er udarbejdelsen af en rusmiddel – og spilpolitik et oplagt sted for arbejdspladsen at sætte ind, når den vil støtte op om medarbejdernes sundhed og trivsel.”

Allorfiks guide til virksomheders og institutioners arbejde med rusmidler og spil indeholder konkrete forslag til, hvad en politik for rusmidler og spil kan indeholde og information om behandlingstilbud. Guiden indeholder også en række cases, som kan bruges til at afklare, hvilke regler for spil og rusmidler, der skal gælde på netop jeres arbejdsplads.

Det er vigtigt, at virksomhedens politik for rusmidler og spil bliver accepteret som et fælles grundlag for at kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø, og derfor bør ledelsen i arbejdet med at udarbejde politikken sikre bred inddragelse af medarbejderne. 

Den mindre virksomhed kan søge hjælp i Guide til Virksomheders arbejde med rusmidler og spil – kort udgave.

Grønlands Erhverv samt Arbejdsmiljørådet er blevet præsenteret for materialet, og medvirker til at udbrede kendskabet til det.

Ønskes ydeligere information, kontakt leder af Allorfik Birgit Niclasen, 523832 eller e-mail bivn@allorfik.gl  eller se Allorfik.gl


Du kan hente filerne herunder:

Beredskabsnotat Virksomhed

 

Guide til virksomheders arbejde med rusmidler og spil - kort udgave


GUIDE til virksomheders og institutioners arbejde med rusmidler og spil