vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem > Praktiserende læge

Patienten er selv ansvarlig for at kontakte en praktiserende læge, hvis der er brug for lægehjælp, udover den lidelse man er visiteret til Danmark for.

Praktiserende læge: Louise Hedegaard, Tlf. 35 38 25 70, Århusgade 88, 3. sal, 2100 København Ø

Personer med bopæl i Grønland har, under midlertidigt ophold i Danmark, ret til gratis sygehjælp ved akut opstået sygdom eller akut forværret kronisk sygdom mod fremvisning af en gyldig bopælsattest