vælg et emne
... eller vælg et emne

Socialkonsulent

Socialkonsulenten kan være behjælpelig som bindeled mellem patient og de sociale myndigheder i Grønland. Det er også socialkonsulenten der støtter patienten i at søge legater m.m. fra Kræftens Bekæmpelse og Neriuffik. Kontakt Det grønlandske Patienthjem hvis du som indlagt har brug for at tale med socialkonsulenten.

Lommepenge og sociale ydelser

Det er hjemkommunen i Grønland der efter ansøgning afgør, om man er berettiget til at få lommepenge og andre sociale ydelser under opholdet i Danmark. Det er altså ikke noget der træder i kraft automatisk. Hvis du under opholdet skulle komme i økonomiske vanskeligheder, er du velkommen til at tage kontakt til socialkonsulenten, der kan hjælpe med at løfte sagen til de grønlandske myndigheder. Socialkonsulenten har ikke mulighed for at foretage nogen afgørelser, da det alene er de grønlandske kommuner der har den kompetence.

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk