vælg et emne
... eller vælg et emne

Information om RS-virus

29-11-2021

RS er en forkølelses virus. Hos spædbørn og småbørn under 3-4 år kan den fremkalde forskellige grader af astmatisk bronkitis og lungebetændelse.

Oftest er det en almindelig forkølelse.

Virusset danner sejt slim, som kan gøre det vanskeligt for barnet at hoste op.
Man kan blive smittet med RS-virus flere gange.


Smitte

Barnet kan smitte i 1-2 uger efter sygdommen er brudt ud.

RS-virus smitter ved kontakt med spyt eller snot.

Virusset kan holde sig levende på ting i op til 8 timer.


Symptomer

Forkølelsessymptomer.

Sejt slim som kan være svært at hoste op.

Besværet hvæsende vejrtrækning.

Længerevarende hosteanfald som kan ende med, at barnet kaster op.

Barnet bliver mat, træt samt spiser og drikker mindre.

Symptomerne topper som regel på 5. dagen; hosten kan vare i flere uger.
Evt. feber.

De fleste børn har det dog meget bedre efter 1 uge.


Gode råd

Lad barnet sove køligt og ligge højt med hovedet.

Giv gerne barnet saltvandsdråber i næsen. Det løsner sejt sekret, der besværliggør vejrtrækningen gennem næsen.

Giv barnet rigeligt at drikke. Det gør det seje slim tyndere og lettere at hoste op.

At være i bevægelse virker slimløsende og fremmer hosten.

Barnet skal ændre sovestilling, skal sove på begge sider, op at sidde, bevæge sig, og lege efter evne.
Vask altid hænder efter kontakt med barnet.
Undgå kontakt med små børn (0-6 måneder) for ikke at smitte dem.
Undgå at barnet har for meget tøj på, hvis det har høj feber.
Undgå at dit barn udsættes for passiv rygning.


Forebyggelse

Vask altid hænder efter kontakt med barnet – brug også gerne sprit.

Undgå kontakt med små børn (0-6 måneder) for ikke at smitte dem.

Undlad at udsætte barnet for tobaksrøg.


Institution/dagpleje

Dit barn kan komme i institution, når det er feberfrit og kan lege uden at være påvirket af sin vejrtrækning


Hvornår søger man læge

Søg læge, hvis...

  • Barnet får hurtig eller besværet vejrtrækning og evt. feber

  • Barnet får langvarige hosteanfald, hvor ansigtskuløren bliver bleg eller blå

  • Barnet bliver træt, slapt og vil ikke drikke

  • Barnet ikke har vandladning

  • Barnet bliver unaturligt stille

  • Du bekymrer dig og du bliver utryg 

Lægen vil undersøge dit barn og vurdere hvad der skal gøres. Er vejrtrækningen for dårlig bliver barnet indlagt.

Sundhedsplejersken kan også give vejledning og gode råd.


Udarbejdet af Sundhedsplejen, Ilulissat Sygehus