vælg et emne
... eller vælg et emne

Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital

Medicinsk Område på Dronning Ingrids Hospital varetager behandling af såvel ambulante som indlagte patienter fra hele landet.

Telefonnummer til Medicinsk Område
+299 34 42 00

Medicinske sengeafdelinger
Afdelingerne M1 og M2 er til indlagte patienter på Dronning Ingrids Hospital.
M1, afdelingen for voksne
Patienter med infektioner, cancer og mave- tarmsygdomme.
M2, afdelingen for børn og voksne
- Patienter med hjerte- og nyresygdomme, samt pædiatrisk afdeling for børn. De kirurgiske dog kun til og med 12 år.

Besøgstiderne hos indlagte patienter er 14.30 – 17.00 samt 19.00 – 20.00                                                               

Medicinsk Ambulatorium
Medicinsk ambulatorium er et speciallægeambulatorium, hvor alle overlæger er specialuddannede.

Hvorfor kommer du til medicinsk ambulatorium?
Du kommer medicinsk ambulatorium når du
• Er henvist fra en læge på dit lokale sundhedscenter
• Har behov for specialistkonsultation indenfor det område din sygdom vedrører.
• Hvis du efter indlæggelse har behov for efterkontrol kan dette ske i medicinsk ambulatorium.

Ankomst til medicinsk ambulatorium
Henvendelse sker i receptionen, hvor receptionisten ankomstregistrerer dig. Du bliver herefter hentet når det er din tur.

Røntgen, laboratorie og genoptræning
Medicinsk område, rummer også Røntgen, Laboratorie og Genoptræning.

Røntgenundersøgelser
Foretages efter henvisning i kirurgisk ambulatorium

Genoptræning
Foregår hos Fysio- og Ergoterapiafdelingerne.
Foregår kun efter henvisning.
Se mere om genoptræning i dette link