vælg et emne
... eller vælg et emne

Tolkning til personer med hørehandicap

24-10-2022

Sundhedsvæsenet anvender tolk til personer, der er døve, døvblinde eller svært hørehæmmede.

Ved konsultation eller henvisning til speciallæge skal det fremgå, om der er behov for tegnsprogstolkning til patientens behandling.

Sundhedsvæsenet anvender interne tolke, som kan bestilles til fysisk fremmøde eller online tolkning.

Tolkebistand i Sundhedsvæsenet betales af Sundhedsvæsenet, og patienten har ingen udgifter forbundet med tolkningen.

Ved spørgsmål om tolkning til en aftale i Sundhedsvæsenet kan patienten kontakte Sundhedscenteret eller regionshospitalet per e-mail eller via personligt fremmøde.