vælg et emne
... eller vælg et emne

Temadage for sygeplejersker

05-05-2022

Arbejdsglæde og patientsikkerhed i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Den 8. juni afholdes der temadage for sygeplejersker fysisk på DIH.
Dagen efter, den 9. juni, kører temadagene via Teams, hvor sygeplejersker i regionerne kan deltage.
Temaeftermiddagen vil sætte fokus på hvordan man kan arbejde med at sikre sygeplejerskers trivsel, arbejdsglæde og fastholdelse, og  dermed styrke patientsikkerheden
”Der vil komme flere spændende oplæg, som skal inspirere os til at integrere disse i klinikken og uddannelsen og temadage vil give os mulighed for i fællesskab at kigge ind i fremtiden, hvad der venter sygeplejersker som faggruppe her i landet, ” fortæller chefsygeplejerske Ella Skifte.

Programmet for onsdag den 8. juni er:
(Torsdagens program følger samme struktur)
13:00 – 13:15: Velkomst Ella Skifte og Anna Kleist Egede
13: 15 – 14:00: Oplæg og fælles dialog om kompleksiteten i Det Grønlandsk Sundhedsvæsen v. oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen
14:00 – 14:30: Oplæg og fælles dialog om nyuddannede sygeplejersker v. Adjunkt Carsten Juul Jensen
14:30 – 14:45: Pause med kaffe og kage
14:45 – 15:30: Oplæg og fælles dialog om, hvad et godt arbejdsmiljø betyder for fastholdelse og rekruttering v. Professor, Bibi Hølge-Hazelton
15:30 – 16:00: Fælles drøftelser om, hvordan dagens oplæg kan tænkes ind i klinik og uddannelse

Tilmeld dig ved at sende en mail til: kompetenceudvikling@peqqik.gl.
Mailen skal indeholde følgende:

  • Navn
  • Titel
  • Evt. organisation
  • Ønsker at deltage fysisk d. 8/6 eller online d. 9/6?
  • Ved online deltagelse d. 9/6 oplys da også den email, som du ønsker indkaldelse med teams-link sendt til.

For nærmere information kontakt sundhedsledelsen@peqqik.gl