vælg et emne
... eller vælg et emne

Ny kampagne skal oplyse og bryde tabuer om psykisk sygdom

17-02-2022

’Akaareqatigiitta’ betyder at udvise tolerance og kan oversættes til ’Lad os alle udvise tolerance’. Det er også navnet på en ny folkeoplysningskampagne, som begynder i 2022. Pjecer, videoer og besøg i seks grønlandske byer, skal oplyse om psykisk sygdom for netop at skabe forståelse og tolerance, så familien og lokalsamfundet i højere grad kan støtte den psykisk syge.

 

Som H. M. Dronning Margrethe sagde i sin nytårstale i 2021 er "Fælles for alle, der må leve med et handicap, er, at det gør tilværelsen mere besværlig, og at man ikke altid bliver mødt med forståelse og respekt – måske tværtimod."

Mindre isolation og ensomhed og mere inklusion på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet er målet med kampagnen. Derudover vil kampagnen synliggøre psykisk sygdom og vække dialog, debat og politisk bevågenhed.

Bag kampagnen står Interessegruppen for Folkeoplysning om Psykisk Sygdom i Grønland som består af Ann Birkekær Kjeldsen (ledende oversygeplejerske på Psykiatrisk Område, Dronning Ingrids Hospital), Anne Lindhardt (speciallæge i psykiatri og tidligere formand for Psykiatrifonden), Jonna Pleisner (psykiater og tidligere ledende overlæge i psykiatrien i Grønland) og Esekias Therkelsen (formand for pårørendeforeningen Sugisaq). Interessegruppen samarbejder også med Psykiatrifonden i Danmark.

I vores hverdag i psykiatrien oplever vi en voldsom stigmatisering af borgere med psykisk sygdom, der holder dem ude af mange af samfundets tilbud og holder dem fast i sygdom.

Som en del af kampagnen er der udviklet pjecer om angst, ADHD, bipolar sygdom, depression, skizofreni og borderline som er tilgængelige på www.Sugisaq.gl og www.peqqik.gl. Der bliver også udarbejdet videoer om livet med en psykisk sygdom. I en af videoerne møder vi fx Josefine, som fortæller om hvordan hun har et godt liv selvom, at hun lever med ADHD.

I Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Qaqortoq og Tasiilaq vil der i løbet af 2022 blive afholdt en psykiatridag for alle byens borgere, en workshop for pårørende til personer med psykisk sygdom og en tværfaglig dag for fagpersoner, som på den ene eller anden måde er i berøring med personer med psykisk sygdom.

Akaareqatigiitta får en Facebook-side, hvor alle kan følge med og se, hvornår kampagnen besøger deres by.

Kampagnen er støttet af Den danske Forskningsfond, Socialstyrelsen, Augustinus Fonden, Nuna Fonden, Tips og Lotto puljen og Inuuneritta puljen.