vælg et emne
... eller vælg et emne

Stort pres på Sundhedsvæsenet

19-11-2021

Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikke-kritiske aktiviteter.

Stort pres på sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet. Dette skyldes primært den udbredte Corona-smitte og konsekvenser heraf. Håndteringen af Corona-smitten trækker ressourcer til podning og analyse, til vaccinationer og nu også til indlagte patienter.

Udsættelse af visse planlagte operationer, behandlinger og aktiviteter
For at sikre den løbende drift vil Sundhedsvæsenet i en periode være nødt til at nedprioritere ikke-kritiske aktiviteter. Det vil i praksis betyde, at aktiviteter der lægefagligt vurderes at kunne udskydes, vil blive udsat. Udsættelserne sker indtil videre indtil d. 1. februar 2022. Sundhedsvæsenet vil naturligvis løbende foretage tilpasninger, så færrest mulige borgere berøres heraf.

Ingen ændring i akutte undersøgelser og behandlinger af alvorlige sygdomme
Sundhedsvæsenet understreger, at alle akutte undersøgelser og behandlinger - samt behandling af alvorlige sygdomme, som eksempelvis kræft, gennemføres som normalt.

Berørte patienter vil blive direkte kontaktet af Sundhedsvæsenet
For at undgå unødvendigt pres på Sundhedsvæsenets telefonlinjer, vil vi bede patienter om ikke at ringe og spørge, om deres behandling eller aftale er udskudt. Sundhedsvæsenet tager direkte kontakt til de patienter, der får udsat deres behandling eller aftale. 

For yderligere information vedr. denne meddelelse kontakt da: Sundhedsledelsen@peqqik.gl.