vælg et emne
... eller vælg et emne

Højere effektivitet og bedre arbejdsmiljø

16-07-2021

Mere fastansat personale, fokus på struktur og samarbejde samt effektive arbejdsgange har givet hurtigere behandling og bedre arbejdsmiljø på Medicinsk Område på Dronning Ingrids Hospital.

”Vi har vendt udviklingen fra at have patienter på gangene, lange ventetider og personalemangel, til at have en god balance mellem indlagte og udskrevne patienter, og en god arbejdsplads, hvor folk kan lide at være, ” fortæller ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen.

Flere delelementer
En fokuseret rekrutteringsindsats sammensat af flere delelementer såsom øget bemanding, mere fastansat personale, standardiserede patientforløb og forbedret kommunikation er nogle af de forhold som ligger til grund for den mærkbare forandring på de to afdelinger M1 og M2, der sammen med Medicinsk Ambulatorium udgør Medicinsk Område i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
”Vi gør rigtigt meget for at rekruttere specialister så vi så vidt muligt er det antal overlæger, vi gerne vil være; det har stor betydning for den højere produktivitet og den faglige standard ” indleder Uka W. Geisler, som er ledende overlæge på Medicinsk Område. Hun fortsætter; ”Men det handler også om, at vi nu har nogle standardiserede udredningsforløb, en god kommunikation mellem overlægerne her og lægerne i regionerne, så patienthenvisningerne hertil er så gode som muligt. Og så har vi også fået IMA-afdelingen her på hospitalet, hvor man tager sig af patienter som befinder sig i skellet mellem Intensiv-behov og den almindelige sengeafdeling, ” forklarer hun videre.

Tilfreds personale
De forbedrede forhold kan en medarbejder som overlæge Alice Juhl Petersen mærke. Hun har været tilknyttet Medicinsk Område siden 1992 og husker, hvordan arbejdsdagene var for bare to år siden.
”Vi er ikke så pressede som dengang. Der er nu langt mere klarhed over patienternes forløb allerede før ankomst til vores afdeling, og når man oplever at patienter hurtigt kommer videre i deres behandling, at deres forløb er veltilrettelagt og det fungerer godt for patienten, så er man også tilfreds som behandler og som sundhedspersonale. Dette og de gode samarbejdsflader betyder, at alle - medarbejdere såvel som ledelse - kan fokusere på udvikling og yderligere forbedringer i forhold til før, hvor det hovedsageligt drejede sig om at få enderne til at nå hinanden, ” fortæller Alice.

Næste skridt
Til spørgsmålet om, hvad de næste indsatser for området nu er. Svarer både den ledende overlæge og den ledende sygeplejerske, at der nu særligt fokuseres på samarbejdet med de øvrige myndigheder og samarbejdspartnere.
”Man kan sige, at vi de senere år har fokuseret på optimering af vores interne forløb, hvilket vi nu høster frugterne af. Det næste bliver så at få styrket de eksterne forløb fx med kommunerne, så der er nogle til at tage sig af patienterne, når de bliver udskrevet herfra –så der hele tiden er nogen til at gribe opgaven og hjælpe borgeren videre”, slutter Anne Birgitte Jensen.

Ledende overlæge på Medicinsk Område Uka W. Geisler og  overlæge Alice Juhl Petersen husker begge hvordan forholdene var for både medarbejdere og patienter førhen og glæder sig over det ændrede miljø på de to afdelinger M1 og M2.

 

En typisk formiddag på M1 og M2 på Dronning Ingrids Hospital i dag.

 

Henvendelser vedr. denne meddelelse henvises til: Sundhedsledelsen@peqqik.gl