vælg et emne
... eller vælg et emne

Lovgivning om Coronavirus vedtaget

03-03-2020

Naalakkersuisut har den 2. marts 2020 godkendt at optage sygdommen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) på liste A over alment farlige sygdomme. COVID-19 forårsages af en helt ny type coronavirus. Således har Naalakkersuisut godkendt bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltning mod smitsomme sygdomme.

Det betyder at myndighedskompetencen lovmæssigt er entydigt placeret i Epidemikommissionen og at der kan iværksættes civile foranstaltninger såsom tiltag til inddæmning af smittespredning, smitteopsporing mv.

Smitten har spredt sig til mange lande, men der er ikke konstateret smittede personer i Grønland.

På Landslægens hjemmeside findes generelle anbefalinger til rutiner for hvordan smitte med virus i luftvejene kan undgås.

Sådan rutiner kunne for eksempel være;


God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Jævnlig desinficering af overflader der berøres af flere personer (dørhåndtag, keyboards, printere).
 

Mere information om Coronavirus kan læses på:
https://nun.gl/Nyheder/2020/02/Aktuel%20information%20om%20coronavirus?sc_lang=da


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf. +299 55 41 60 eller e-mail ihla@nanoq.gl.