vælg et emne
... eller vælg et emne

Ledelsesfora samlet for at styrke forebyggelse og sundhedsfremme

03-12-2019

Medarbejdere fra Paarisa og Departementet for Sundhed har netop besøgt Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia sammen med Statens Institut for Folkesundhed for at præsentere de nyeste tal fra Befolkningsundersøgelsen 2018 og Skolebørnsundersøgelsen 2018, og for at drøfte det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i de tre kommuner.


Foto: Daana R. Geisler

- Det er så vigtigt, at vi anerkender det store arbejde, der forgår alle steder. De store forskelligheder er en styrke i vores kultur. Vi skal lære af hinandens erfaringer, for at styrke fællesskabet omkring det lange seje træk. Sammen skal vi arbejde for, at alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling, læring og mentale sundhed, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

 

Rejsens formål var at understøtte det igangsatte arbejde med tværsektorielle ledelsesfora i kommunerne, hvor ledere fra kommune, politi og sundhedsvæsen mødes for at drøfte udfordringer og muligheder for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i deres kommune. Der var høj motivation og stor velvillighed alle steder til at tage ansvar for samarbejdet på tværs om forebyggelse og sundhedsfremme.

 

Formålet med ledelsesfora er at sikre den tværsektorielle koordinering af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde mellem uddannelse-, social-, sundhedsområdet samt politiet i de enkelte kommuner. Et andet vigtigt mål er at sikre kommunerne et forskningsbaseret udgangspunkt for de videre tiltag i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

 

De tværsektorielle ledelsesfora er et tiltag, som blev vedtaget af Politisk Koordinationsgruppe tilbage i 2017. Siden da har Paarisa og Departementet for Sundhed arbejdet med at implementere tiltaget, der nu er etableret i fire kommuner.

 

På turen blev der afholdt møder med kommunalbestyrelserne og ledere fra kommunen i Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia. Ud over at drøfte de nyeste tal for folkesundheden, var der tid til at tale om de enkelte kommuners værdier og ressourcer i det sundhedsfremmende arbejde.

 

Der var enighed om, at alle aktører skal være bedre til at bruge egne styrker og gode erfaringer i det lokale arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Nogle af temaerne der blev drøftet var f.eks. vigtigheden af at se på, hvor alkoholkulturen blandt unge bliver introduceret, f.eks. ved folkeskolens afgangseksamen, og vigtigheden at italesætte, hvornår man er voksen, og at konfirmationen ikke markerer overgangen til at være voksen. Rammerne for børns og unges mulighed for at bevæge sig og spise sund mad blev også fremhævet. Her blev der især lagt vægt på naturens positive betydning for vores trivsel og sundhed.  

 

Befolkningsundersøgelsen 2018 kan læses her:

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/befolkningsundersoegelsen_i_groenland

 

HBSC Skolebørnsundersøgelsen 2018 kan læses her:

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/hbsc_greenland

 

For yderligere oplysninger kontakt Tværsektoriel Konsulent i Paarisa, Kirsten Fencker på telefon: +299 34 69 06 eller e-mail kfen@nanoq.gl