vælg et emne
... eller vælg et emne

Verdensdag for Selvmordsforebyggelse

10-09-2019

Den 10. september er Verdensdag for selvmordsforebyggelse. Over hele verden afholdes arrangementer for at vise, at det er nødvendigt med en indsats for at forebygge selvmord. Herhjemme markeres dagen med arrangementer flere steder i landet.


Foto: Ulrik Bang

- Selvmord er et meget stort og alvorligt problem, og rigtig mange i vores samfund er berørt af selvmord. Årsagerne til selvmord er komplekse, men vi ved fra forskningen, at der er en helt klar sammenhæng mellem opvækstvilkår og risikoen for selvmord og selvmordsforsøg senere i livet, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen og fortsætter:

- En af de vigtigste indsatser mod selvmord er derfor arbejdet med at forebygge vold og seksuelle overgreb og misbrug af alkohol og hash. Som samfund må vi stå sammen om at sikre, at alle børn har gode og trygge opvækstvilkår.  

En af de aktuelle indsatser i selvmordsforebyggelsen er programmet ThinkInuk. ThinkInuk afholder kurser i mentalisering, som er evnen til at tænke tanker om sine egne tanker, og som giver redskaber til at håndtere svære tanker, når de opstår. 

- ThinkInuk er en vigtig indsats i selvmordsforebyggelsen, som kan bruges både af fagfolk og borgere. En af styrkerne ved ThinkInuk er, at det tilbyder simple og effektive redskaber, som kan anvendes af alle. Det er besluttet at udbrede ThinkInuk i alle kommuner, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen. 

Det har igen i år været muligt at søge om tilskud til afholdelse af lokale arrangementer, i forbindelse med markeringen af international dag for selvmordsforebyggelse. Der er givet støtte til lokale arrangementer i 29 byer og bygder rundt om i landet.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. afdelingschef Ditte Sølbeck på telefon +299 34 60 37 eller e-mail ditt@nanoq.gl