vælg et emne
... eller vælg et emne

Sunde arbejdspladser sætter fokus på mental sundhed

24-09-2019

Mental sundhed har mindst lige så stor betydning for vores velvære og trivsel som vores fysiske sundhed. I dagene 25.-26. september samles 34 sundhedsambassadører i Sisimiut til sundhedsambassadørkursus om ABC for mental sundhed for at få viden og redskaber til arbejdet med at fremme mental sundhed og trivsel på deres arbejdspladser.

At være mentalt sund betyder, at man for det meste har det godt med sig selv og sit liv, og at man fungerer godt i sin hverdag i samspil med andre. Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er udgangspunktet for ABC for mental sundhed.

ABC for mental sundhed er udviklet af Professor i Mental Sundhedsfremme Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed, som er instruktør på kurset for sundhedsambassadørerne sammen med Charlotte Meilstrup Post.doc. og projektleder på ABC for mental sundhed.

Mental sundhed gør os stærkere, og vi kan styrke trivslen sammen. Medarbejdere som trives skaber værdi for arbejdspladsen, og derfor er mental sundhed et oplagt fokusområde for arbejdspladserne og for Projekt Sunde Arbejdspladser.

Sundhedsambassadørerne har løbende efterspurgt mere viden om, hvordan de kan arbejde med at fremme mental sundhed på arbejdspladsen. Parterne bag projekt Sunde Arbejdspladser er glade for, at det har været muligt at imødekomme dette ønske ved tredje og sidste modul af sundhedsambassadørkurset. 

CSR Greenland, Grønlands Idrætsforbund og Departementet for Sundhed, hvis engagement i projektet varetages af Paarisa, er parterne bag det 3-årige pilotprojekt: Sunde Arbejdspladser. I samarbejde med de 20 deltagende virksomheder sætter projektet fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Nøgleordene for projekt Sunde Arbejdspladser er: uddannelse af sundhedsambassadører, strategisk sundhedsledelse og implementering af sunde tiltag på arbejdspladserne. Projektet er løbende blevet evalueret og udviklet med hjælp fra forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, som også har udført en stor undersøgelse af sundheden blandt medarbejderne hos de deltagende virksomheder. 

Inden årets udgang vil de deltagende virksomheder modtage en sundhedsredegørelse for deres arbejdsplads, med konkrete forslag til indsatsområder.

Pilotprojektet afsluttes i 2019, og vil herefter blive overdraget til Grønlands Idrætsforbud, som fremadrettet vil stå for at udbyde sundhedsambassadørkurser.


For yderligere oplysninger kontakt:

CSR Greenland: Sekretariatsleder Ulla Lynge på tlf.: +299 363714 

Grønlands Idrætsforbund: Udviklingskonsulent, Aviaaja Geisler på tlf.: +299 348156 

Paarisa: Sundhedsfaglig konsulent Kista Hammeken Lennert på tlf.: +299 345113