vælg et emne
... eller vælg et emne

Færre dagligrygere, bedre boligforhold, men også flere svært overvægtige i Grønland

26-04-2019

Det er både sket fremskridt og tilbageskridt for folkesundheden i Grønland, viser rapporten Befolkningsundersøgelse 2018 i Grønland.


Foto: Ulrik Bang

I dag offentliggør Statens Institut for Folkesundhed resultaterne fra den nyeste befolkningsundersøgelse i Grønland 2018 med fokus på levevilkår, livsstil og sundhed i befolkningen. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Departementet for Sundhed.

Rapporten indeholder en lang række fund vedrørende grønlændernes brug af alkohol og hash, mental sundhed, rygevaner, kostmønstre og fysisk aktivitet samt en række forhold i opvæksten. Der er også fund om andelen af kroniske sygdomme, overvægtige samt forekomst af diabetes og forhøjet blodtryk. 

Af rapporten fremgår det eksempelvis, at der på en række områder er sket en forbedring af folkesundheden. Der er færre dagligrygere, flere hjem med rygebegrænsning og flere, der spiser grøntsager dagligt: Der er også færre grønlændere, der har oplevet at mangle mad og mangle penge til mad, ligesom boligforholdene i Grønland er blevet bedre. 

Samtidig er der en række indikatorer, der viser en forværring af folkesundheden. Der er eksempelvis sket et fald i andelen med godt selvvurderet helbred og en øget social ulighed, der er en stigende andel svært overvægtige, ligesom færre spiser fisk og flere, der drikker saft og sodavand. 

Rapporten bygger på svar fra 2.539 deltagere mellem 15 og 94 år fra 12 byer og otte bygder i hele Grønland. Det svarer til 5,8 procent af hele befolkningen i denne aldersgruppe. 

Befolkningsundersøgelsen i 2018 er den seneste i en række af fem landsdækkende sundhedsundersøgelser, der er gennemført siden 1993. 

Kontaktinfo

Seniorrådgiver Christina Viskum Lytken Larsen, Center for Folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, dansk mobil + 45 25328486, grønlandsk mobil +299 581330

Find rapporten her