vælg et emne
... eller vælg et emne

Det gode børneliv

30-01-2019

Naalakkersuisut har besluttet, at ”Det gode børneliv” skal være overskriften for det kommende folkesundhedsprogram, Inuuneritta III, som skal virke fra 2020. Samarbejdet og koordineringen af indsatser mellem sundheds-, social- og uddannelsesområdet skal styrkes.

- Naalakkersuisut vil sikre det gode børneliv for alle børn i landet. Derfor skal der sættes ind på alle områder af børns og unges liv – familien, skolen og fritiden. Det forebyggende arbejde på sundheds-, social-, og uddannelsesområdet skal koordineres, så vi sikrer sammenhæng i indsatserne, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, og fortsætter: 

- De foreløbige erfaringer fra det nuværende folkesundhedsprogram, Inuuneritta ll, tyder på, at vi i Selvstyret bør blive bedre til at samarbejde og koordinere indsatsen på tværs af departementer – skole, social- og sundhedsvæsen. Ellers får vi ikke den optimale effekt. Det ændrer vi nu, for når vi udadtil kræver samarbejde på eksempelvis social- og sundhedsområdet, så er vi også nødt til at gøre en indsats selv. 

Naalakkersuisut vil i løbet af 2019 fremlægge tre overordnede indsatser, som er tæt forbundne, nemlig det kommende folkesundhedsprogram, Inuuneritta III, en national handlingsplan mod omsorgssvigt af børn og unge og en familiepolitik. Inuuneritta III vil få det gode børneliv som tema og blive en del af handlingsplanen mod omsorgssvigt af børn og unge. Familiepolitikken bliver rammen om Inuuneritta III og handlingsplanen.

Selvstyrets fremtidige forebyggende indsats bliver tæt koordineret mellem sundheds-, social- og uddannelsesområdet. Der vil være fokus på at koordinere de mange tiltag, der allerede i dag eksisterer, og på at udvikle nye metoder i form af tiltag, som går på tværs af skole-, social- og sundhedsvæsen.

Der skal arbejdes for at sikre de bedst mulige rammer for samarbejdet med kommunerne, som har det konkrete ansvar for at støtte udsatte familier og ansvaret for skoler og daginstitutioner. Kommunerne skal have størst mulig udbytte af de tilbud og den viden, som Selvstyret stiller til rådighed.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 539371 eller e-mail: ihla@nanoq.gl