vælg et emne
... eller vælg et emne

Nye tilfælde af HIV blandt unge

13-11-2018

Et nyt mindre udbrud af HIV-infektion har igen ramt Grønland. Det giver anledning til alvorlig bekymring for at smitten vil sprede sig yderligere. Sundhedsmyndighederne opfordrer alle borgere til at være opmærksomme på muligheden for smitte, og til at beskytte sig mod smitte ved at dyrke sikker sex med kondom.

Et nyt mindre udbrud af HIV-infektion har igen ramt Grønland. Det giver anledning til alvorlig bekymring for at smitten vil sprede sig yderligere. Sundhedsmyndighederne opfordrer alle borgere til at være opmærksomme på muligheden for smitte, og til at beskytte sig mod smitte ved at dyrke sikker sex med kondom.

Foreløbig er der fem personer i samme smittekæde som er blevet smittet, og adskillige andre bliver nu undersøgt for mulig smitte. Der er tale om yngre personer mellem 20 og 40 år med tilknytning til Sisimiut, men flere er bosiddende andre steder på kysten.

Det konkrete udbrud er bekymrende, fordi det omfatter relativt unge personer. De er væsentligt yngre end gennemsnitalderen for ny-smittede med HIV i Grønland. Derfor vurderes det, at der er en større risiko for at smitten videre, da denne aldersgruppe erfaringsmæssigt har flere partnere end de lidt ældre.

Udbruddet med HIV viser, at risikoen for smitte stadig er høj i Grønland. Hvis der ikke er stort fokus på problemet, er det meget sandsynligt, at der vil ske yderligere spredning. Sker det, vil det have meget store konsekvenser for den enkelte borger og for hele samfundet.

Udbruddet er sket samtidig med, at der i Grønland er hastigt stigende problemer med syfilis. Ud fra de allerede kendte indberetninger må det forudses, at der vil komme langt over 100 nye syfilis-tilfælde i 2018. Der er en reel risiko for at HIV vil kunne spredes på tilsvarende vis.

Der er siden 1985 påvist omkring 185 tilfælde af HIV i Grønland. En stor del af de smittede er døde og nogle er rejst ud af landet. Der er i dag omkring 70 HIV-smittede i Grønland som er i livlang kontrol og behandling i sundhedsvæsenet. Velbehandlede HIV-smittede, smitter sjældent andre. Selv om behandlingsmulighederne er langt bedre end for bare få år siden er det et belastende liv at være kronisk patient. Det er endvidere en betydelig udfordring for sundhedsvæsenet at varetage denne opgave.

Den eneste sikre måde at forebygge smitte med HIV og andre seksuelt overførte sygdomme samt uønskede graviditeter er sikker sex. Der er fortsat brug for en stor indsats mange steder i samfundet for at fremme et sundt og sikkert sexliv.

Yderligere informationer: Henrik L. Hansen, Landslæge, tlf. 345191, mail: henh@nanoq.gl