vælg et emne
... eller vælg et emne

En styrket diabetes- og livsstilsindsats

27-11-2018

Grønlands Selvstyre og Novo Nordisk Fonden offentliggør planer om en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland


Foto: Ulrik Bang

Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fonden har godkendt et visionsoplæg, der skal føre til en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland. Kernen i projektet er etablering af Steno Diabetes Center Grønland – et nyt stort videns- og kraftcenter, der skal arbejde for hele Grønland ud fra en placering i Nuuk. 

 
Visionen for indsatsen er at forbedre almen sundhed og livskvalitet for alle borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme i Grønland. 
 
Ligesom flere andre steder i verden er diabetes og øvrige livsstilssygdomme i hastig vækst i Grønland. En undersøgelse har vist, at op imod hver tiende grønlænder har type 2-diabetes, samt at hver femte har forstadier til type 2-diabetes. Blandt årsagerne er livsstilsændringer samt en særlig genetisk disposition blandt den grønlandske befolkning for at udvikle type-2-diabetes.
 
”Det er vores ambition, at det nye tiltag skal løfte både behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og relaterede livsstilssygdomme til gavn for de grønlandske borgere,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.
 
”Med enighed om rammerne for en vision kan vi nu arbejde videre med en implementeringsplan, hvori projektet konkretiseres,” siger Lars Rebien Sørensen.
 
Når en implementeringsplan (drejebog) er udarbejdet, skal denne godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden, hvilket forventes at ske i 2020. Herefter træffer Novo Nordisk Fondens bestyrelse endelig beslutning om en bevilling til at styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i Grønland. 
 
”Naalakkersuisut ser frem til et stort løft af diabetes- og livsstilsområdet, som først og fremmest vil komme borgerne til gode, men som også kan medføre en væsentlig styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen.
 
”Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at hele landet er omfattet af planerne, således at alle borgere med behov får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Vi forventer, at erfaringerne fra arbejdet med at udvikle og forbedre livsstilsområdet kan være med til at styrke andre områder i Det grønlandske Sundhedsvæsen,” siger Martha Abelsen.
 
Visionsoplægget for en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland omfatter bl.a. etablering af et nybygget ambulant videns- og kraftcenter i Nuuk, der skal fungere som centrum for udvikling og videndeling på området. Oplægget omfatter også udvikling af nye behandlingstilbud til børn og voksne, styrkelse af tidlig opsporing, forebyggelse, forskning og tværsektorielt samarbejde samt uddannelse af både borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, og sundhedspersonale.

 Visionsoplægget er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Novo Nordisk Fonden. Repræsentanter for Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Departementet for Sundhed, Departementet for Finanser og Grønlands Center for Sundhedsforskning har været involveret i processen med udarbejdelse af visionsoplægget.

 Visionsoplægget blev godkendt af Naalakkersuisut den 8. november og Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 26. november 2018.

Visionsoplægget kommer efter, at Novo Nordisk Fonden de seneste år har støttet etablering af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner i Danmark.
 
Om Steno Diabetes Center Grønland
 
Visionsoplægget for en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland bygger på følgende elementer: 
 
 
•Byggeri af et videns- og kraftcenter (Steno Diabetes Center Grønland) i tæt tilknytning til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Centret skal være en integreret del af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

•Udvikling af en række nye behandlingstilbud til børn og voksne med diabetes og relaterede livsstilssygdomme.

•Udbygning af Grønlands forskning på diabetes- og livsstilsområdet i tæt samarbejde med Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Grønlands Universitet og de danske Steno Diabetes Centre.

•Udvikling af tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling til borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme, deres pårørende, personalet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen og kommunerne.

•Øget tværsektorielt samarbejde med fokus på forebyggelse og tidlig  opsporing.
 
Den styrkede livsstilsindsats omfatter diabetes, kronisk lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdom.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.Yderligere information:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: (+45) 3067 4805, cims@novo.dk
 
Malene Marie Nielsen, styrelseschef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, tlf. (+299) 344300, sundhedsledelsen@peqqik.gl.