vælg et emne
... eller vælg et emne

Alternativt tlf. nr. til ambulancen i Qaqortoq grundet ustabile telefonforbindelser

10-09-2018

Sundhedsvæsenet i Qaqortoq oplever problemer med telefonforbindelsen. Ved akut behov for ambulance venligst benyt tlf. nr. 647674.

Sundhedsvæsenet i Qaqortoq oplever problemer med telefon og internetforbindelsen. Den ustabile forbindelse betyder, at patienterne kan opleve det er svært at komme igennem på telefonen, ligesom adgangen til patientjournalsystemet kan være forsinket for personalet.

Ovenstående giver en del forsinkelser, ligesom der ikke kan laves tidsbestillinger. Sundhedsvæsenet anmoder derfor om at byens borger kun kontakter Sundhedsvæsenet for uopsættelig henvendelser.

Ved akut behov for ambulance venligst benyt tlf. nr. 58 37 56