vælg et emne
... eller vælg et emne

Sundhedsambassadører samles igen

10-09-2018

- Hvilke sunde aktiviteter var mest populære hos jeres kollegaer? Der vil helt sikkert blive udvekslet gode historier og erfaringer fra arbejdet med at fremme sundheden på arbejdspladserne, når 47 Sundhedsambassadører mødes til andet modul af sundhedsambassadør-kurset.

Uddannelsen af Sundhedsambassadører er et centralt indsatsområde i det 3-årige pilotprojekt: Sunde Arbejdspladser, der har som mål at understøtte sundhed og trivsel på arbejdspladserne. CSR Greenland, Grønlands Idrætsforbund og Departementet for Sundhed og Forskning er parterne bag projektet, som i dag tæller 22 deltagende virksomheder.

Sunde og glade medarbejdere har ofte høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær, så der er god grund til at arbejdspladserne har fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

Det store arbejde med at fremme sundheden sker ude på arbejdspladserne, hvor hver enkelt Sundhedsambassadør arbejder på højtryk for at skabe og fastholde sunde og gode vaner, der giver trivsel blandt kollegaerne. 

På sundhedsambassadørkurset er der fokus på, hvordan man igangsætter og fastholder sunde aktiviteter på sin arbejdsplads. Dansk Firmaidræt står for kursusafholdelsen. På længere sigt er det planen, at uddannelsen af sundhedsambassadører skal forankres her i landet.

For at kunne være en sund arbejdsplads kræver det succes med at fastholde de gode aktiviteter og hele tiden holde fokus på, at de er vigtige. Derfor arbejder projektet også med emner som ledelsesopbakning, projektledelse, forandringsledelse, sideløbende med at der opbygges viden og kompetencer omkring sundhed og trivsel. 
 
Projekt Sunde Arbejdspladser evalueres løbende med hjælp fra forskere ved Statens Institut for Folkesundhed.

Sundhedsambassadørkurset, modul 2 afholdes i Nuuk den 13.-14. september og i Maniitsoq den 18.-19. september. Første modul af kurset blev afholdt i september 2017. 


For yderligere oplysninger kontakt:
Departementet for Sundhed og Forskning: Ministersekretær Rosa Thorsen på tlf.: +299 553303
CSR Greenland: Sekretariatsleder Ulla Lynge på tlf: +299 363714 
Grønlands Idrætsforbund: Udviklingskonsulent Aviaaja Geisler på tlf.: +299 348156