vælg et emne
... eller vælg et emne

Ph.d. om palliation til kræftpatienter skriver historie

30-05-2018

Der blev skrevet historie på Campus Ilimmarfik i sidste uge. Foran et fyldt auditorium forsvarede Mikaela Augustussen sin ph.d. afhandling med titlen: ”Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark.” Mikaela Augustussen er den første grønlandsk uddannede sygeplejerske nogensinde, der er indstillet til at modtage ph.d. graden.

I sin afhandling undersøgte Mikaela Augustussen, hvordan grønlandske kræftpatienter oplever deres helbredsrelaterede livskvalitet. I den forbindelse har hun benyttet et internationalt anerkendt spørgeskema, som hun har fået oversat til grønlandsk.

Som led i sin ph.d har Mikaela Augustussen også foretaget studier af pårørendes og sundhedsfagligt personales oplevelser af kræftpatienters livskvalitet og vilkår. Hun har publiceret fire videnskabelige artikler, og fik anerkendelse for dette af bedømmerne ved forsvaret. 

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen overværede ph.d. forsvaret. I sin tale ved den efterfølgende reception, sagde hun blandt andet følgende:

Det emne, som du har studeret, er meget betydningsfuld for patienter med fremskreden cancer, og med stor interesse har jeg i de seneste år haft meget fokus på emnet gennem besøg i Hospicehospitalerne og møderne med bestyrelser i de danske foreninger.

Pallitation – den lindrende indsats – er et meget vigtigt område. Patienter med livstruende sygdom og palliative behov er nogle af vores mest sårbare borgere. Med din afhandling har du givet disse borgere en stemme. Vi skylder dig tak, men vi skylder også dem en stor tak for at medvirke i din undersøgelse.

Som dit studie viser, er der plads til forbedringer, når det gælder det palliative tilbud. 

Jeg er rigtig glad for, at du valgte at undersøge netop patienternes perspektiv på livet med alvorlig kræftsygdom, for vi har brug for denne viden, når vi skal tilrettelægge fremtidens tilbud og forbedre vilkårene for patienter med palliative behov.


Mikaela Augustussen modtager officielt sin ph.d. grad, når der afholdes årsfest på Ilisi-matusarfik i september måned.  Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse i Danmark, Videreuddannelsespuljen ved Departementet for Sundhed samt Grønlands Selvstyres midler til forskningsfremme.

Bedømmelsesudvalget bestod af følgende personer:
- Professor emerita Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevi-tenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet/UiT Norgga árktalaš universitehta

- Førsteamanuensis Bente Ervik, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenska-pelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet/UiT Norgga arktalas universitehta og kreftsykepleier/PhD, Kompetansetjeneste for lindrende behandling, Universitetssykehu-set Nord-Norge HF

- Overlæge, Ph.d. Seppo W. Langer, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, København

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl