vælg et emne
... eller vælg et emne

Nyt afsnit på barselsgangen K3, Dronning Ingrids Hospital skal hjælpe familier med for tidligt fødte børn

23-05-2018

Tirsdag den 15. maj åbnede et nyt afsnit på Dronning Ingrids Hospital. Her kan mor og barn være den første tid og få behandling samt hjælp og støtte til det nye liv som familie med et for tidligt født barn.

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen klippede snoren til det nye afsnit.
- Det er med stor glæde og til stor gavn for samfundet, at det nye afsnit ”Grobørn” i dag på FNs internationale familiedag indvies. At få et for tidligt født barn kan være en stor udfordring for en familie både i den første tid og senere i barnets opvækst. Ved at sikre en god start for de for tidligt fødte børn og deres familie sikres de optimale betingelser for barnets opvækst. Udviklingen af stærke familierelationer sikres og dermed også det sunde familieliv på kort og længere sigt, sagde Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen i sin tale.

Et helt nyt tilbud
Også styrelseschef Malene Marie Nielsen udtrykte glæde over åbningen af den nye afdeling.
- Vi har set frem til åbningen med stolthed og store forventninger. Inden for disse næsten hjemlige rammer bliver det nu muligt at løfte den understøttende pleje af for tidligt fødte samt at fokusere endnu mere på forældrerelationen i disse familier. Det nye afsnit giver mor og barn rolige omgivelser til pleje og støtte.  For tidligt fødte børn er sensitive børn som skal have ro for at kunne vokse, og som kræver ekstra hensyn for langsomt at blive vant med de mange indtryk som de bliver udsat for.
I det nye afsnit vil specialuddannet personale vil være til stede hele tiden, omgivelserne gør det muligt for mor og barn at være tætte og der støttes op om både barn og forældre så begge får den bedste start på det nye liv, sagde styrelseschef Malene Marie Nielsen.

Om afdelingen
På det nye afsnit er der plads til to familier. Der er en familiestue til mor og barn samt fællesstue, køkken og badeværelse. Til afdelingen er tilknyttet sygeplejersker og sundhedsassistenter med specialkompetencer på området samt jordemødre.
Hidtil har for tidlig fødte børn været passet og plejet på intensivafdelingen. Det kan fortsat være nødvendig for nogle af de helt små børn, som kommer til verden, at opholde sig på intensivafdelingen i en kortere eller længere periode, men for størstedelen vil det nye afsnit nu være centralt for pleje og behandling. De for tidligt fødte får sondemad og særlige observation og pleje, som det specialuddannede personale på afsnittet støtter op omkring. Den personalegruppe, som arbejder med de for tidlig fødte, har en stor faglig viden om og interesse for at skabe de bedst mulige rammer for såvel børnene som deres forældre. Specielt for forældrene giver rammerne i det nye afsnit helt nye muligheder for selvstændigt at blive oplært i og kunne varetage plejen af barnet og dermed giver barnet en god start på livet.
Afsnittet har indtil videre navnet Grobørn, men en intern navnekonkurrence skal afgøre afsnittets fremtidige navn.

Kontakt:
Styrelseschef Malene Marie Nielsen på telefon: +299 34 43 00 eller e-mail: sundhedsledel-sen@peqqik.gl