vælg et emne
... eller vælg et emne

Målet er en ansvarlig alkoholkultur

26-09-2017

Lidt over 40 deltagere, unge som ældre, mødte op i Forsamlingshuset i Nuuk i går, da Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain holdt debatmøde om forslaget til en ny lov om alkohol.

-”Alkohol skaber store problemer i vores samfund. Drikkemønsteret hvor der drikkes meget på en gang er udbredt, og ledsages ofte af omsorgssvigt, vold og overgreb.  Baggrunden for lovforslaget om alkohol er ønsket om at beskytte børn og unge mod de alvorlige negative konsekvenser som alkohol har i vores samfund. Loven kan ikke stå alene, men den er et vigtigt skridt på vejen mod målet om, at alle borgere skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv”, sagde Naalakkersuisoq for Sundhed i sit oplæg om forslaget til en ny lov om alkohol.

Efterfølgende holdt Kelly Berthelsen et oplæg om sine egne erfaringer med misbrug af alkohol og hash. Han talte også om normaliseringen af alkohol i vores samfund, og om at det i mange andre kulturer er mere normalt ikke at drikke alkohol, end det er drikke alkohol. Dermed lagde hans oplæg op til den efterfølgende debat om alkoholkultur, og om hvad vi sammen kan gøre for at opnå den alkoholkultur, vi ønsker at have i vores samfund.  

Flere grupper var inde på, at der ikke findes en fælles alkoholkultur i vores samfund men flere. En stor del af befolkningen rører aldrig alkohol, nogle drikker alkohol en gang i mellem, mens andre igen har et skadelig drikkemønster, hvor der drikkes meget på en gang, hvilket især er tydeligt omkring lønudbetaling. 

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at målet er ansvarlig alkoholkultur i samfundet. Der var ikke enighed om, hvordan dette mål skal nås. Nogle deltagere mente at en udvidelse af åbningstiderne for salg og udskænkning af alkohol vil medvirke til at skabe en sundere alkoholkultur, mens andre var fortalere for en mere restriktiv lovgivning på området. 

Et gennemgående tema var behovet for sunde og alkoholfri arrangementer som alternativ til fester med alkohol. Flere påpegede, at det er et personligt anliggende om man vil drikke eller ej, og at den enkelte må tage ansvar for sit eget liv. Hertil svarede Agathe Fontain, at hendes opgave som politiker er at beskytte de grupper, som ikke selv har mulighed for at vælge, hvilken alkoholkultur der skal præge deres liv, nemlig børn og unge. 

Debatten om alkohol fortsætter i Inatsisartut, når Forslag til Inatsisartutlov om alkohol bliver førstebehandlet på torsdag den 28. september. 

For nærmere information kontakt Ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 58 26 54.