vælg et emne
... eller vælg et emne

Borgermøde om alkohol i Ilulissat

21-09-2017

Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain er nu tilbage i Nuuk efter at have afholdt borgermøde i Ilulissat om det kommende forslag til ny alkohollov, som bliver førstebehandlet ved Inatsisartuts Efterårssamling den 28. september.

Selv om der var meget få borgere, der mødte op til mødet, var diskussionslysten stor. Der var både nogle der var for og nogle der var imod lovforslaget. Nogle af de deltagende lokalpolitikere ønskede længere åbningstid for salg af alkohol, for at begrænse den store udbredelse af nogle borgeres ulovlige alkoholsalg efter butikkernes og restaurationernes lukketid. 

Agathe Fontain mener ikke, at det er den rigtige vej at gå, da alkoholloven ikke skal laves af hensyn til lovovertræderne, men af hensyn til børn og unge. 

-”Vi har alle et ansvar, og hvis vi er vidner til ulovligt salg af alkohol, skal vi anmelde det i stedet for stiltiende at acceptere sådanne åbenlyse lovovertrædelser,” sagde Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain.

I diskussionsgrupperne blev der drøftet alkoholkultur og løsningsforslag til at ændre det uhensigtsmæssige drikkemønster med rusdrikning, hvor folk drikker sig fra sans og samling.

En af grupperne kom med et forslag om, at man ved lov skal sættes en grænse for, hvor længe børn må være ude om aftenen. Gruppen foreslog kl. 22 om aftenen. Gruppen var inspireret af Island, som har indført en lov om, at yngre børn skal være hjemme kl. 20 og ældre børn kl. 22 i efterårs- og vintermånederne, hvor børnene går i skole. Island har indført loven som led i forebyggelsen af brug af rusmidler blandt børn og unge. 

Under sit ophold i Ilulissat benyttede Agathe Fontain lejligheden til at holde et oplæg for elever og undervisere på Socialpædagogisk Seminarium, SPS. Her var der et talstærkt fremmøde på over 50 personer. De studerende bakkede op om lovforslaget, og udtrykte stor tilfredshed med, at baggrunden for loven er hensynet til børn og unge. 

Det næste borgermøde om forslaget til en ny alkohollov bliver afholdt i forsamlingshuset i Nuuk mandag den 25. september kl. 19-21.30, hvor Agathe Fontain håber på stor deltagelse og livlig debat.

For nærmere information kontakt Ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 58 26 54.