vælg et emne
... eller vælg et emne

Borgermøder om alkohol i Maniitsoq og bygderne

14-08-2017

Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain er nu tilbage i Nuuk efter besøg i Maniitsoq, Napasoq og Atammik, hvor hun fortsatte borgermøderne om det kommende forslag til Inatsisartut om en ny alkohollov.

Ligesom i Sisimiut og bygderne deltog borgere, der var interesseret i at høre mere om selve forslaget og dele deres meninger om lovforslaget.

Under borgermøderne var det gennemgående budskab, at der er alt for meget stiltiende accept af uhensigtsmæssig opførsel. F.eks. at synligt berusede får lov at købe alkohol i butikker og får lov at være til gene for andre foran butikker og andre offentlige steder, på trods af at der skiltes med, at dette er forbudt. 

I diskussionsgrupperne blev det drøftet, at det at kunne sætte grænser som barn, som borger og som arbejdsplads bør være mere på dagsordenen i folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og som debatemne blandt borgere.

Besøgene i byerne og bygderne i Qeqqata Kommunia har vist, at der er opbakning til alkoholloven blandt de borgere som deltog i møderne.

På møderne var der enighed om, at børn og unge skal beskyttes mod synligt drikkeri og reklamer. Ved alle borgermøder blev det foreslået, at salg af alkohol bør flyttes ud af butikkerne og sælges i separate butikker, hvor børn, unge og familier ikke bliver udsat for åbenlyst salg.

Til sidst kan det nævnes, at Atammik var det sted, hvor fremmøde og diskussionslyst var størst. Der kom gode forslag og input frem ved alle borgermøderne. Agathe Fontain vil ligeledes besøge Kommune Kujalleq og Qaasuitup Kommunia for at drøfte forslaget til alkoholloven med borgerne, inden samlingen starter.    

For nærmere information kontakt Ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 58 26 54.