vælg et emne
... eller vælg et emne

Ny cheflæge i Sundhedsvæsenet

21-07-2017

Sundhedsvæsenet nye cheflæge hedder Assia Brandrup-Lukanow og kommer fra
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospital Glostrup i Danmark og har mange års erfaring indenfor det samfundsmedicinske område såvel som det
kliniske.

 

- Jeg er meget glad for ansættelsen af Assia Brandrup-Lukanow som cheflæge. Hun er fagligt velfunderet og kan med sin flair for politiske organisationer og sin udviklingsorienterede tilgang bidrage positivt til sundhedsvæsenets fortsatte udvikling med fokus på patienternes og de ansattes trivsel, fortæller styrelseschef Malene Marie Nielsen.

Assia er oprindeligt fra Tyskland og uddannet psykolog og speciallæge i samfundsmedicin. Hun har mange års ledelseserfaring og har bl.a. gennem en årrække ledet WHOs afdeling for familiesundhed, IPPFs (Det internationale forbund for forældreskabs) sektion for projekter i Østeuropa samt afdelingen for Sundhed, Uddannelse og Social Beskyttelse på GIZ (Det tyske agentur for internationalt samarbejde). Derudover har hun bl.a. arbejdet som projektleder på Københavns Universitets LIFE Fakultet og som læge på bl.a. Deutsche Klinik for Diagnostik, Sygehus Syd, Kong Christian X Gigthospital i Gråsten og på Bornholms Børne -og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium. I sommeren 2016 vikarende Assia som regionslæge i Region Kujataa.

Den nye cheflæge ankom i denne uge og er allerede i fuld gang med at lære
organisationen, kollegaer, medarbejdere og procedure godt at kende.

- Jeg er blevet taget rigtig godt imod. Det Grønlandske Sundhedsvæsen er et sund-hedsvæsen, der er lagt fremme fx hvad angår brugen Telemedicin. Jeg ser frem til at bidrage til udviklingen mod målet om at blive et fremtidssikret sundhedsvæsen, som svarer til borgerens behov for tryg og professionel behandling, siger Assia Brandrup-Lukanow

Privat er Assia mor til to døtre på 21 og 17 år, som går på universitetet og på gymnasiet. Begge døtre var med i Qaqortoq og glæder sig til at besøge Nuuk. 

For yderligere oplysninger kontakt
For yderligere information vedr. denne pressemeddelelse kontakt da chefsygeplejerske Ella Skifte: ella@peqqik.gl