vælg et emne
... eller vælg et emne

Alkoholloven i korte træk

11-05-2017

For tiden diskuteres den nye alkohollov i medierne. Desværre er der i debatten opstået nogle misforståelser, derfor er der behov for en kort gennemgang af lovens hensigt og indhold.

Tilrettet den 18. maj 2017 

Det overordnede mål med loven er at forhindre, at børn og unge får en tidlig alkoholdebut og ender i misbrug. Igennem mange år er der fra politisk side blevet arbejdet på, at forebygge de store sociale og sundhedsmæssige problemer i vores land. Mange af disse problemer hænger sammen med misbrug af alkohol, og hovedparten af de mange sager om vold, omsorgssvigt og seksuelle overgreb sker under påvirkning alkohol.

Med alkoholloven ønsker Naalakkersuisut at understøtte det forebyggende arbejde og skabe rammerne for et godt liv for borgerne, og særligt for børnene. Målet med alkoholloven er at begrænse alkoholforbruget mest muligt, og forhindre at børn og unge vokser op i hjem med et misbrug eller oplever berusede voksne i det offentlige rum. 

Forslaget bygger på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger til effektiv forebyggelse på alkoholområdet - i særdeleshed i forhold til anbefalingerne om at begrænse synlighed af alkohol, tilgængelighed og markedsføring. 

Alkoholforbruget stiger
Mange tror, at vores alkoholforbrug falder for tiden, og denne fejlagtige opfattelse præger debatten. Desværre stiger alkoholforbruget, og det skal vi holde os for øje, når vi diskuterer den nye lovgivning. Ifølge Grønlands Statistik er indførslen af alkohol steget med 5,4 % fra 2015 til 2016. I liter betyder det, at der har været en stigning fra 8,3 liter ren alkohol til 8,7 liter ren alkohol pr. person over 14 år i 2016. 

Lovforslagets indhold i korte træk:

Reglerne om synlighed er skærpet både i forbindelse med markedsføring og afskærmning. Det medfører, at alle former for markedsføring bliver forbudt, og at alkoholholdige drikke skal være afskærmet i butikkerne. Afskærmning af alkoholholdige drikke fra andre varer i butikken skal ske ved, at der etableres et særskilt lokale.

Alkohol skal sælges til en fast pris, og det bliver ikke længere tilladt at sælge alkohol på tilbud. 

Forslaget indeholder som udgangspunkt ikke ændringer af åbningstiderne for salg af alkohol. Undtagen åbningstiden for salg af alkohol om lørdagen, som rykkes fra kl. 9.00-13.00 til kl. 11.00-14.00.

Der bliver ikke ændret på tiderne for udskænkning. Undtagen i julen, hvor der er lukket for udskænkning. 

I hver kommune bliver der oprettet bevillingsnævn, hvor der sidder politikere og fagpersoner fra eksempelvis erhvervsliv, politi, social- og forebyggelsesområdet. Fagpersonerne er kendetegnet ved, at de gennem deres daglige arbejde har en faglig indsigt i alkohol og de problemer, som kommunen måtte have på alkoholområdet. Bevillingsnævnet har mulighed for at tildele forskellige typer af alkoholbevillinger og for at tildele bevillinger til salg og udskænkning efter styrken på alkohol.

Grænsen for, hvornår der er tale om alkoholholdige drikke, er ændret fra 2,25 til 0,5 volumenprocent.

Der indsættes en ny bestemmelse om mad ud af huset, hvor det ikke længere vil være muligt at købe alkoholholdige drikke i forbindelse med take-away.

Der indføres krav om, at alle offentlige og private institutioner skal udarbejde en alkoholpolitik.

Der lægges op til at ansatte på restauranter og udskænkningssteder skal deltage i kurser om ansvarligt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Kurserne vil blive udbudt af Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut fremsætter forslaget til den nye alkohollov på Inatsisartuts efterårsamling. Forslaget er netop sendt i høring og kan læses i sin fulde længde på høringsportalen på: www.naalakkersuisut.gl 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl