vælg et emne
... eller vælg et emne

Sundhedsvæsnet ansætter patientvejleder

27-01-2017

Grethe Lyberth Lind er ny patientvejleder i sundhedsvæsnet, hvor hun startede den 1. december 2016.

Patientvejlederen, som er en ny stilling i det grønlandske sundhedsvæsen, skal vejlede og rådgive patienter om rettigheder inden for sundhedsvæsenet.

”Ansættelsen af en patientvejleder er et løft i servicen for sundhedsvæsnet,” fortæller styrelseschef Peter Henriksen. ”Patientvejlederen er en borgernær neutral servicefunk-tion, hvor patienter og pårørende let kan opnå den information og hjælp de søger.
Det er patientvejlederens primære rolle at skabe dialog og forståelse blandt patienter, pårørende og personale samt at videregive konkrete oplysninger om sundhedsvæ-senet, forklarer styrelseschefen.

Grethe er født og opvokset i Sisimiut og har været ansat i sundhedsvæsnet siden 1984, hvor hun startede som elev på den daværende Sundhedsmedhjælperskole i Nuuk. Hun blev siden uddannet som jordemoder og har arbejdet på fødeafdelingen på Dronning Ingrids hospital siden 2000. Her har hun bl.a. arbejdet med gravide fra hele landet, der af forskellige årsager er visiteret til at føde på DIH. Udover sit virke i Grønland har
Grethe også arbejdet som jordmoder i Nordnorge.

Med sin sundhedsfaglige viden og sin store erfaring med patientkontakt er Grethe derfor yderst kompetent til den nye vigtige funktion i sundhedsvæsnet. 

For mere information om patientvejlederen gå til peqqik.gl/patientvejleder eller kontakt styrelseschef Peter Henriksen 344700.