vælg et emne
... eller vælg et emne

MANU forældreforberedelse – Der er mange gode måder at være forælder på!

04-11-2016

”MANU er et nyt Landsdækkende grønlandsk koncept – som følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til den nye hverdag, når barslen er slut.

Både far og mor er i centrum og sammen får de mulighed for at kigge tilbage på deres liv, tænke over hvor de er lige nu og undersøge deres drømme og forventninger til deres barns fremtid. Det er vores mening at give alle kommende forældre en rigtig god begyndelse med et nyt barn i familien.

MANU er samtidigt en ambitiøs indsats, da vi vil arbejde mod at alle forældre i hele landet får mulighed for at deltage. Primært vil det være gruppeundervisning, men samtidig vil der være mulighed for ene-undervisning af par / enlige. fortæller projektleder Rikke Louise Kuhn.

Når et nyt barn ventes, er det en af de store ændringer i familielivet. Forældreskab er en kilde til glæde, udfordringer, anstrengelser, overraskelser og grin. MANU afholdes lokalt og er tilpasset forholdene, hvor forældrene bor. Man mødes 9 gange, og hvert møde varer 2 ½ time. MANU fokuserer på far og mor som par, men hvis man er alene med barnet, kan man tage en ven eller et familiemedlem med til de 9 møder, der tilbydes.

Ud over at der i MANU lægges vægt på glæderne ved forældreskabet rummer møderne også støtte, til de udforinger man kan møde, når man skal til at være forælder. Fx hvis kvinden skal rejse alene til sygehuset for at føde. Når forældrene deltager i forældreforberedelsen, så får forældrene mulighed for sammen at forberede sig på denne rejse. Både på de praktiske og følelsesmæssige udfordringer dette kan give.

Hvor kommer MANU fra?

MANU afløser ’Klar til barn’, der siden 2009 har været et tilbud nogle steder i landet. Hele konceptet og undervisningen er udviklet for Selvstyret af den selvejende Institution ’God Barndom’. MANU er udviklet til grønlandske forhold i tæt samarbejde med grønlandske fagfolk og kommende forældre.

Underviserne i MANU er det lokale social- eller sundhedsfaglige personale, som efter de er uddannet og trænet i konceptet underviser forældre.
Interesserede kommende forældre kan få flere informationer ved at kontakte deres jordemo-der/fødselsassistent/sundhedsplejerske