vælg et emne
... eller vælg et emne

LIVEX 2016 i Sundhedsvæsnet

31-05-2016

Sundhedsvæsnet har de seneste dage deltaget i forsvarets øvelse – Livex 2016. Sundhedsvæsnet deltog i både den praktiske og strategiske del af øvelsen fra lørdag den 28. maj til søndag den 29. maj og fortsatte som en del af den strategiske øvelse mandag og tirsdag.

Styrelseschef Jóanis Erik Køtlum siger: ”Alle afdelinger har været ekstra bemandede. Lige fra portørreddere, læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter til bioanalytikere og driftspersonale. Alle ydede en stor indsats for at gøre øvelsen til en lærerig oplevelse for vores organisation.”

Øvelsesmæssigt har sundhedsvæsnet deltaget praktisk i modtagelsen af de tilskadekomne på opsamlingspladsen på Atlanthavnen og med øget mandskab på skadestuen og på afdelingerne: Operation/intensiv, medicinsk, kirurgisk, røntgen og laboratorium. Strategisk har Sundhedsledelsen været en del af Grønlands Beredskabs Stab, der er den koordinerende enhed ved større katastrofer i Grønland, hvor repræsentanter fra alle relevante aktører i katastrofeberedskabet indgik.

Driftsmæssigt har øvelsen betydet, at Dronning Ingrids Hospital har været lukket for besøgende lørdag og søndag.”Vi har måttet agere som var det en reel katastrofesituation, og i sådan en situation ville sygehuset været lukket helt for besøgende for at arbejdet med livreddende behandling af de tilskadekomne kan foregå uforstyrret ”, forklarer cheflæge Anne Marie Ulrik.Dronning Ingrids Hospital åbnede igen for besøgende søndag kl. 13.

Til spørgsmålet om hvordan øvelsen er gået set fra sundhedsvæsnets perspektiv er svaret: ”Umiddelbart er opfattelsen, at øvelsen gik rigtigt godt i sundhedsvæsnet, men nu skal der evalueres på øvelsen og ses på, hvad vi har gjort os af læringspunkter, som skal indarbejdes i vores katastrofeplaner”, slutter cheflæge Anne Marie Ulrik.

Sundhedsvæsnet overgik som udelukkende strategisk deltager søndag og har fortsat været en del af den strategiske øvelse indtil tirsdag middag.For yderligere oplysninger kontakt cheflæge Anne Marie Ulrik på tlf: +299 34 43 19 eller e-mail: amu@peqqik.gl