vælg et emne
... eller vælg et emne

Nordisk samarbejde om psykiatri er vigtigt for Grønland

27-04-2016

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen deltager onsdag 27. april på Nordiske Social- og Sundhedsministre mødet som er arrangeret af det finske formandskab i ministerrådet.

Foto: Departementet for Sundhed

Under mødet pointerede Doris Jakobsen at hun ser frem til det kommende nordiske psykiatrisamarbejde.

-Den nordiske embedsmandsgruppe, der skal styrke den nordiske udveksling af viden og erfaringer også med konkrete indsatser har nu startet sit arbejde. Gruppen har foreløbig udvalgt 7 områder med særlige behov for videns- og erfaringsudveksling, sagde Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde.

-Det er alle 7 områder, som vi også har et stort behov for at få styrket også i Grønland, understregede Doris Jakobsen.

De 7 udvalgte områder er, Overdødelighed og selvmord blandt mennesker med psykiske lidelser, Tvang og magtanvendelse i psykiatrien, Forskning i psykiatrien, Personer udfordret med samtidigt misbrug og psykisk lidelse, Retspsykiatrien, Telepsykiatri, Borgerinddragelse og selvbestemmelse. Derudover vil den nordiske embedsmandsgruppe arbejde med at bedre den mentale sundhed.    
Under dagens møde prioriterede Doris Jakobsen også at støtte op om arbejdet for udveksling af informationer og tilsyn ved ansættelser i de nordiske lande.

For yderligere informationer kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobiltlf.: +299 553303 / rosat@nanoq.gl