vælg et emne
... eller vælg et emne

Diabeteskursus

29-01-2016

Ultimo januar 2016 afholder Inuili det første Diabeteskursus i Narsaq. Kurset vil fungere som et pilotprojekt hvor hensigten er, at erfaringerne fra dette kursus skal danne grundlag for at gennemføre kurser for diabetikere i hele Grønland.

Pilotprojektet er blevet til i et samarbejde mellem Inuili, klinisk diætist og master i sundhedspædagogik Jette Arnoldsen, Holstebro samt Departementet for sundhed, Nuuk.

Forekomsten af type 2-diabetes i Grønland er næsten dobbelt så høj som i Danmark. En del af forklaringen ligger i ændringer i livsstil og levekår som følge af de hurtige samfundsændringer, der har fundet sted i Grønland gennem det sidste halve århundrede.  

Formålet med kurset er at deltageren får viden om diabetes og det at leve med diabetes med de muligheder og begrænsninger det giver. Kurset har særligt fokus på sammenhængen mellem diabetes og kosten, der indgår derfor praktisk madlavning i kurset, hvor det er muligt at afprøve teorien i praksis.