vælg et emne
... eller vælg et emne

Nyt fra sundhedsforskningen

23-12-2015

Fysisk aktivitet i Grønland på verdenskortet. Læs kvartalets tal fra Grønlandsmedicinsk selskab her.

"Fysisk aktivitet i Grønland på verdenskortet." Af: Inger Dahl-Petersen, forsker, cand.scient.san.publ., PhD
Forskningsprogrammet voksnes sundhedsadfærd og helbred
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
idp@si-folkesundhed.dk, +45 6550 7777

Grønlandsmedicinsk Selskab udgiver 4 gange om året ”Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland”. ”Kvartalets tal” er en bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland.