vælg et emne
... eller vælg et emne

19 nye nøglepersoner i misbrug

27-11-2015

En ny misbrugsuddannelse er en realitet. Den 10. november blev 19 MisbrugsNøglePersoner færdiguddannede efter et 10 dage langt kursus på Peqqissaanermik Ilinniarfik. Departementet for Sundhed og Peqqissaanermik Ilinniarfik står bag uddannelsen.

Ved vedtagelse af finansloven for 2016 fredag den 20. november blev Misbrugsplanen finansieret. MisbrugsNøglePerson-uddannelsen er en del af uddannelsesindsatsen i den nye nationale misbrugsplan. Som led i planen skal der etableres misbrugscentre i alle kommuner i løbet af de næste 3 år.

En MisbrugsNøglePerson er en lokal nøgleperson, der kan hjælpe borgere, der har et misbrug. Uddannelsen retter sig blandt andet mod ansatte i sundhedsvæsenet, kommunerne og på uddannelsesinstitutioner.

Nøglepersonen er uddannet til at opdage forskellige former for misbrug, herunder misbrug af hash, alkohol og pengespil. Samtidig er nøglepersonen trænet i at motivere borgere, som har et misbrug, til at søge behandling. Gennem sit store kendskab til behandlingssystemet kan nøglepersonen fungere som vejviser for borgeren.

- ”Misbrug er vores største folkesundhedsproblem. Jeg er derfor meget glad for, at Inatsisartut har støttet op om misbrugsplanen ved at afsætte de nødvendige midler. Det er et meget stort skridt fremad, at vi i løbet af de næste år får misbrugscentre i alle kommuner,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen, og fortsætter:

- ”Misbrugsplanen kan kun virkeliggøres gennem en stor uddannelsesindsats. Jeg vil derfor ønske de nye MisbrugsNøglePersoner hjertelig tillykke med deres uddannelse. De har sagt ja til en meget vigtig opgave, og jeg er ikke i tvivl om, at deres indsats vil kunne hjælpe mange borgere til at opnå et liv uden misbrug.”

Uddannelsen til MisbrugsNøgleperson udbydes næste gang i uge 5 og 6 i 2016. Herefter kan MisbrugsNøglePersonerne og nuværende behandlere, der har gennemgået andre misbrugsuddannelser, søge om at blive videreuddannet til misbrugsbehandlere med den grønlandske uddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen til MisbrugsNøglePerson på Peqqissaanermik Ilinniarfiks hjemmeside: www.pi.gl

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på telefon +299 55 33 03 eller e-mail rosat@nanoq.gl