vælg et emne
... eller vælg et emne

Nyt fra sundhedsforskningen

24-08-2015

Indtag af arktisk kost er positivt relateret til lungefunktionen. Læs kvartalets tal fra Grønlandsmedicinsk selskab her.

”Indtag af arktisk kost er positivt relateret til lungefunktionen.” Af: Celeste Porsbjerg, Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Email: celeste.porsbjerg@regionh.dk

Grønlandsmedicinsk Selskab udgiver 4 gange om året ”Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland”. ”Kvartalets tal” er en bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland.