vælg et emne
... eller vælg et emne

Sundhedsvæsenets tilbud i din region

21-03-2015

Kan jeg blive opereret på mit lokale sundhedscenter? Hvor ofte kommer der speciallæger til min by? Er der livsstilsambulatorium i min bygd? Disse spørgsmål kan du få svar på i sundhedsvæsenets ydelseskatalog, som beskriver hvilke sundhedsfaglige ydelser sundhedsvæsenet tilbyder i de fem sundhedsregioner.

-”Ydelseskataloget er et godt arbejdsredskab for Naalakkersuisut, når vi skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål på sundhedsområdet og sundhedsvæsenets tilbud. For eksempel er det et mål i koalitionsaftalen, at sundhedsvæsenet skal gennemføre behandlinger i alle byer og større bygder ved brug af rejsehold af specialister mindst én gang om året. I ydelseskataloget kan vi se, at sundhedsvæsenet har indarbejdet dette tilbud, hvor det er muligt,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Lund Olsen og fortsætter:

-”Naalakkersuisut ønsker, at der skal være synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets tilbud til borgerne. Det er vigtigt, at der er adgang til information om sundhedsvæsenets ydelser, så du og jeg ved, hvad sundhedsvæsenet kan tilbyde, og dermed har en realistisk forventning til sundhedstilbuddet i vores by eller bygd.”

Ydelseskataloget beskriver, hvilke sundhedsfaglige ydelser de forskellige sundhedsinstitutioner i en region kan tilbyde. De specialiserede ydelser som leveres af Dronning Ingrids Hospital er ikke medtaget i kataloget.

-”Det er sundhedsvæsenets mål, at borgerne sikres lige adgang til vores tilbud. I yderområder har vi uddannede sundhedsassistenter og tilbyder telemedicinske konsultationer med personale fra regionssygehuset eller sundhedscenteret. Hvis sundhedsvæsenet vurderer, at der er behov for yderligere behandling, har du som borger naturligvis ret til de ydelser der tilbydes på regionssygehuset i din region,” udtaler cheflæge i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Anne-Marie Ulrik.

Fordi bosætningsmønsteret løbende ændrer sig, vil de sundhedsfaglige ydelser også kunne ændre sig. Derfor er ydelseskataloget ikke et endegyldigt dokument, men et overblik over sundhedsvæsenets ydelser på nuværende tidspunkt og i nærmeste fremtid. I takt med at der implementeres nye tiltag i sundhedsvæsenet, eller der sker ændringer i befolkningsudviklingen, vil de sundhedsfaglige ydelser blive tilpasset.

Du kan læse om sundhedsvæsenets tilbud i din region her.

For yderligere oplysninger kontakt cheflæge Anne-Marie Ulrik på tlf: +299 34 43 00 eller e-mail: amu@peqqik.gl.