vælg et emne
... eller vælg et emne

Bedre samarbejde omkring selvmordsforebyggelse

10-02-2015

I denne uge sætter KNR fokus på et meget vigtigt og alvorligt emne, nemlig selvmord. I går var der et indslag med politiet, som efterlyser et bedre samarbejde omkring det forebyggende arbejde.

-”Jeg synes, at politiet er inde på noget helt rigtigt, når de efterlyser et større samarbejde omkring det selvmordsforebyggende arbejde. Det er også glædeligt, at politiet udtrykker vilje til at deltage i det forebyggende arbejde. Vi er simpelthen nødt til at samarbejde, hvis vi skal nedbringe antallet af selvmord og selvmordstrusler her i landet,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, Doris Jakobsen, og fortsætter:

-”Jeg vil gerne gå forrest, når det handler om at få etableret et bedre samarbejde. Helt konkret overvejer jeg at nedsætte et råd, som kan danne rammen om et mere formaliseret samarbejde omkring det selvmordsforebyggende arbejde mellem blandt andet politiet, sundhedsvæsenet og det sociale område.”

- ”Vi har brug for mere viden om, hvad der rent faktisk virker inden for selvmordsforebyggelse. Vi glæder os især til at høste erfaringerne fra et tværarktisk forskningsprojekt, der har fokus på, hvad der virker inden for selvmordsforebyggelse blandt unge i Arktis. Den type viden har vi ikke har haft adgang til tidligere, og den vil give os et rigtig godt udgangspunkt for at målrette forebyggelsen”, udtaler Doris Jakobsen.

PAARISA arbejder netop nu på at udvikle et landsdækkende kursus, med fokus på at klæde nøglepersoner på til at spotte, håndtere og hjælpe folk i krise videre. I forbindelse med dette arbejde har PAARISA været i dialog med de kommunale forebyggelseskonsulenter.

Kurset skal tænkes sammen med det landsdækkende ”Robusthedsprojekt”, som Departementet for Sundhed har startet i samarbejde med bl.a. Grønlands Universitet. Målet med ”Robusthedsprojektet” er at give skoleeleverne redskaber, så de bliver bedre til at håndtere konflikter og udfordringer – så selvmord ikke bliver en sidste udvej.

Arbejdet med selvmordsforebyggelse er beskrevet i ”National Strategi for selvmordsforebyggelse 2013-2019”, som kan læses på sundhedsportalen Peqqik.gl

For yderligere oplysninger kontakt Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen via Ministersekretær Lea Holm på +299 346605 eller e-mail leah@nanoq.gl