vælg et emne
... eller vælg et emne

Alkoholkursus for kommunale topledere

27-01-2014

Misbrug af alkohol og hash er det største enkeltstående folkesundhedsproblem i Grønland. For at styrke samarbejdet omkring misbrugsbehandlingen har Departementet for Sundhed og Infrastruktur netop afholdt et kursus for kommunale ledere om alkohol og misbrugsbehandling.

-”Det er vigtigt at kommunerne og Selvstyret taler samme sprog, når vi i fællesskab skal samarbejde om at opnå de landspolitiske målsætninger på misbrugsområdet. På kurset har vi hørt om de nyeste metoder og opnået en fælles viden inden for misbrugsbehandlingsområdet. Det har været med til at igangsætte en meget konstruktiv dialog om, hvordan vi I fællesskab kan samarbejde om den meget store samfundsudfordring som misbrug er”, siger afdelingschef Julie Præst Wilche og fortsætter:

-”Afholdelsen af kurset er en del af handleplanen for alkoholområdet under folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II. Departementet for Sundhed og Infrastruktur ser dette som startskuddet til et tættere samarbejde med kommunerne omkring misbrug og udvikling af det offentlige misbrugsbehandlingstilbud med fokus på at styrke tilgængeligheden for den enkelte borger uanset bosted.”

Målet med kurset var:
• At drøfte hvordan kommuner og Selvstyre i samarbejde kan styrke misbrugsbehandlingen og fremadrettet arbejde for et ensartet og differentieret tilbud om misbrugsbehandling til borgerne.
• At give deltagerne redskaber, der kan hjælpe medarbejderne i storkommunerne med at sikre systematik i organiseringen af både visitering, støttende foranstaltninger før, under og efter behandlingen.

Professor Ulrik Becker og Adjunkt, PhD, Anette Søgaard Nielsen, som er blandt de fø-rende eksperter inden for misbrugsområdet i Danmark, stod for undervisningen. De introducerede deltagerne for den nyeste evidensbaserede viden om alkohol og for de nyeste behandlingsmetoder på misbrugsområdet.

Som afslutning på kurset blev kommunernes behov i forhold til retningslinjer, visitationsregler, brug af telekommunikation og uddannelsestilbud drøftet. Kommunerne fik også lejlighed til at lufte deres tanker og ønsker i forhold til det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og sundhedsvæsenet.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Julie Præst Wilche på telefon +299 34 66 25 eller e-mail jprw@nanoq.gl