vælg et emne
... eller vælg et emne

Ph.d.-afhandling om spilleproblemer

14-01-2014

Torsdag d. 16. januar forsvarer Christina Viskum Lytken Larsen sin ph.d.-afhandling om spilleproblemer blandt voksne i Grønland. Afhandlingen er baseret på data fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2010.
Afhandlingen viser blandt andet, at et misbrug sjældent kommer alene, og at spilleproblemer i Grønland ofte kombineres med et misbrug af alkohol og hash. Dette gælder især for mænd.

Ph.d.-afhandlingen argumenterer derfor for, at problemspil bør inkluderes systematisk i folkesundhedsstrategier, behandlingsindsatser og interventioner fremover, fordi sammenfaldet mellem problemspil og andre former for misbrugsadfærd er relativt stort.

Når der spilles om penge, kan det medføre økonomiske og sociale problemer både for den enkelte, men også for familien og lokalsamfundet. Sammenlignet med nordiske lande, er forekomsten af borgere her i landet, der på et eller andet tidspunkt i livet har haft spilleproblemer, relativ høj.

Afhandlingen peger på, at den høje forekomst af spilleproblemer - og andre folkesundhedsproblemer, som alkohol- og hashmisbrug, bør ses i lyset af den hurtige samfundsudvikling over de seneste årtier, som stiller store sociale og kulturelle krav til den enkelte og til samfundet.

Betegnelsen spilleproblemer dækker både over mildere og mere seriøse problemer relateret til afhængighed af spil. Betegnelsen anvendes typisk i større befolkningsundersøgelser, for at få et overblik over problemets omfang. Problemspillere er således ikke nødvendigvis ludomane ud fra en lægefaglig vurdering.

Christina Viskum Lytken Larsen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, København K torsdag d. 16. januar 2014 kl. 14 i store mødelokale.

For yderligere oplysninger kontakt Christina Viskum Lytken Larsen på telefon +45 6550 7722 eller e-mail: cll@si-folkesundhed.dk