vælg et emne
... eller vælg et emne

Kurser i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Kursuser i Sundhedsvæsenet annonceres på Sulisunut/intranettet eller via fagforeninger.
Midler til kurserne kan søges hos hhv. PPK’s kursusfond, Lægernes Kursusfond, Tandlægernes Kursusfond eller Særlig Kursuspulje. Nærmere information herom at finde på Sulisunut/Intranettet.